Upphovsrätt och ansvar

Ansvarlig för innehållet på www.keim.se er

KEIM Scandinavia A/S, filial Sverige
Guldalderen 6
DK.2640 Hedehusene


ORG nr.: 17890042

Telefon:     0771-74 23 40
E-mail:       kundservice(at)keim.se
www.keim.seReglerna nedan gäller alla besökare till och användare av denna webbplats, och åtkomst till webbplatsen accepterar detta.
Webbplatsen är KEIM Scandinavia A/S egendom, och användningen av den omfattas av dansk lag, oavsett användningsort. Webbplatsens innehåll är till förfogande och kopiering är endast tillåtet för egen användning.

Eventuell reproduktion av innehållet - oavsett form - är endast tillåtet mot skriftligt godkännande från KEIM Scandinavia A/S. På samma sätt får innehållet inte användas – inte heller i anpassad form - till någon offentlig eller KEIM Scandinavia A/S obehörigt affärsändamål. Detta gäller även för KEIM's logo och firmanamn. Eventuella missbruk av webbplatsen kommer att åtalas utan tvekan.
 
KEIM Scandinavia A/S har säkerställt att innehållet på webbplatsen är korrekt och adekvat, men med förbehåll för fel och utelämnanden, liksom innehållet kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Dessutom innehåller webbplatsen inga garantier, oavsett hur innehållet tolkas. Användning av webbplatsen sker på egen risk, och  KEIM Scandinavia A/S kan inte hållas ansvarig för åtgärder baserade på innehållet, liksom  KEIM Scandinavia A/S ikke inte kan garantera mot att en användning missbrukas av en tredje part.
Vi uppmuntrar användare av webbplatsen att bli bekanta med KEIM Scandinavia A/S's Allmänna försäljnings- och leveransvillkor, som är gällande för all användning av företagets tjänster.