Produkt: KEIM Purkristalat

Bollebygds kyrka ligger i västra delen av samhället Bollebygd. Kyrkan i nyklassicistisk stil började uppföras 1843 av en lokal byggmästare och invigdes 1849.

Kyrkan målades 2018 med KEIM Purkristalat.

Ytterligare referenser