KEIM MYCAL® - MÖGELSKYDD OCH INVÄNDIG ISOLERING

Ett behagligt inomhusklimat - utan fukt og mögel

Invändig efterisolering är den rätta lösningen för kalla yttre väggar, där man vill behålla fasadens utseende, till exempel tegel, dekorationer eller andra arkitektoniska termer.

Systemet kan anpassas till olika krav och förväntningar: enkelt mögelskydd, funktionell invändig isolering eller premiumsystem med mycket goda rumsklimategenskaper. Alla varianterna har en sak gemensamt: de kräver bara ett fåtal produkter. 

Fuktsporer finns överallt, men mögel uppstår bara under vissa förutsättningar: fukt, organiska näringsämnen och låg temperatur. Mögelsvamparna kan tillgodose sig många olika material som näringsbas. Exempel på sådana är cellulosa, tapeter, lim och plastfärg. Gemensamt för dessa organiska material är att de är täta. Vid förekomst av fukt bildas kondens på täta underlag och möglet får idealiska förhållanden att föröka sig. Mineraliska färger och underlagsprodukter från KEIM är oorganiska och innehåller därför ingen näring för mögel.

KEIMs färger är mineraliska. Det innebär att fukt som finns på ytan obehindrat kan passera genom färgskiktet och ut igen. Om man också väljer att använda mineraliska produkter i underlaget – som både suger upp och släpper ut fukt – förblir väggarna torra även vid hög fuktbelastning. Alla produkter i KEIMs MYCAL®-SYSTEM är utvecklade för detta syfte.

PRODUKTER I KEIM MYCAL®-SYSTEMET

KEIM Mycal®-Fix

KEIM Mycal®-Fix: Silikatisk förbehandlingsmedel för bindning av mögelsporer och till grundning av KEIM Mycal® CS-plattor.
KEIM Mycal®-Fix har reglerande effekt över fäst- och uppsugningsförmåga samt binder mögelsvamp och sporer på kontaminerade ytor. KEIM Mycal®-Fixativs höga pH-värde har också hämmande effekt på bildandet av mögel.

 .

Leveransform:
5 liter och 20 liter burk 

KEIM Mycal®-Por

KEIM Mycal®-por: Kalkbaserat torrbruk enl. EN 998-1, CS I.

Mineralisk specialkalkputs till inomhusbruk med speciella sorptions- och fuktreglerande egenskaper. Används till uppsätning och armering av alla platttyper i KEIM Mycal system.

Nyans:
Vit.

Bearbetning:
Murslev, putsbräda, putsmaskin, rörmaskin.

Förbruk:
Normförbruk ca. 3,9 kg/m² vid 3 mm putstjocklek, respektive. 5 till 6 kg/m² för limning och armering.

Leveransform:
25 kg säck.

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta: Mineralisk, ej brännbar rumsklimatplatta till inomhusbruk. Isolerande och fuktreglerande verkan, vilket garanterar ett behageligt rumklimat - även om speciell belastning är närvarande.

 

Använding:
Inomhusisolering av ytterväggar.

Specifikation:
For varmeledningsämne, se tabell nedan.

Plattjocklek mm m² pr. kartong m² pr. pall

ƛ-værdi (W/mK)

25 3,12 56,16 0,055
30 2,60 46,80 0,050
50 1,56 28,08 0,045
60 1,30 23,40 Kontakta KEIM
80 1,04 18,72 Kontakta KEIM

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta systemet kommer att specificeras enligt uppgiften. Kontakta KEIM för råd och information om kompletterande produkter.

Innehåll:
Platstorlek 625 mm x 416 mm.

Leveransform:
Hela kartonger.

KEIM Mycal®-Isoleringskil

KEIM Mycal®-Isoleringskil: Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta för reduktion av köldbryggor i tak och hörnsamlingar samt till utjämning av stötta kanter.
Förbrukning

Plattstorlek:
125 cm x 50 cm.

Plattjocklek:
8 mm - 30 mm.

Leveransform:
Bunt med 4 stk.

KEIM Mycal®-Isoleringskil

KEIM Mycal®-Smygplatta

KEIM Mycal®-Smygplatta: Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta till fönster- och dörrsmyg: : Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta till fönster- och dörrsmyg

Plattstorlek:
25 cm x 50 cm.

Plattjocklek:
15 mm.

Leveransform:
Bunt med 20 st.

KEIM Mycal®-Smygplatta

KEIM Mycal®-Top

KEIM Mycal®-Top: Inomhus silikatfärg som avvärjer mögelbildning.

Hög diffusionsöppenhet och fuktreglerande egenskaper garanterar torra väggar. Alkalisk depå hämmar bildandet av näringsämnen för mögel. Naturligt verkande antimikrobiella mineraler och fotokatalytiska aktiva pigment minskar ohälsosamma ämnen.

Nyans
Vit och KEIM Exklusiv färgkarta

Bearbetning:
Pensel, roller eller sprutanlägg

Förbruk:
Normförbruk vid två strykningar: 0,25 l/m² + ca. 0,02 l KEIM Special-Fixativ. Exakt förbruk fås genom provstrykning

Leveransform:
5 liter och 15 liter burk
 

Komplementprodukter till systemet

KEIM hörnvinkel special 4x4

Med plastförstärkning och väv

Till produkten
KEIM glasfiber- gitternät 4x4

Glidsäker, alkalibeständig

Till produkten

MER INFORMATION

Kontakta din KEIM konsult

Om du behöver råd och vägledning

Hitta konsult
Invändig isolering

läs mer om Mycal®-systemet

Se broschyr
Produktbroschyr

Information om mögelskydd

Se broschyr (engelska)