Armeringsvävar fördelar de spänningar som finns i putsen så att de inte kommer upp i kritiska värden och bidrar, om de är rätt anbringade, till putssystemets hållbarhet. Alla putsvävar bäddas i regel in i ett skikt av färskt armeringsbruk med 4 mm tjocklek i mitten och över 4 mm i översta tredjedelen. Först påförs armeringsbruk med en tandad spackel på isoleringsplattan, därefter bäddas väven in med en överlappning på 10 cm och slutligen täcks den med ett tunt skikt armeringsbruk.

KEIM Armeringsnät

KEIM glasfibernät 4 x 4

KEIM glasfibernät 4 x 4
Speciellt utrustad glasfiberväv för armering i KEIMS värmeisoleringssystem och för lagning av sprickor i puts.

Glidsäker och alkalibeständig.

Maskstorlek 4 x 4 mm

Bredd 1,10 m

Nyans:
Grå

Förbruk:
1,1 m²/m²

Leveransform
55 m² rulle

KEIM glasfibernät 4 x 4

KEIM nät - hörnvinkel Premium 4 x 4

Hörnvinkel av glasfiberväv med PVC-avdragskant och plastvinkel. Premium är flexibel, elastisk och kan användas för valv och hörn med vinklar som är större eller mindre än 90°.

Längd: 2,50 m

Maskstorlek: 4 x 4 mm

Vinkellängd: 12,5/12,5 cm

Förbrukning:
ca 1,1 m/m


Förpackning:

Kartong à 50 st. = 125 m

Leveransform
1 st.

KEIM nät - hörnvinkel Premium 4 x 4

KEIM nät – hörnvinkel Special 4 x 4

För byggnadskanter
Hörnvinkel av glasfiberväv, förstärkt med plast

Längd: 2,50 m

Maskstorlek: 4 x 4 mm

Vinkellängd: 10/15, 10/23 cm

Forbrukning
ca. 1,1 m/m

Förpackning:
Kartong à 50 st. = 125 m


Leveransform:
1 st.

KEIM nät – hörnvinkel Special 4 x 4