Isolering av ditt hus

Värmeisoleringssystem medverkar till ett lägre energiförbruk, kortare uppvärmningssäsonger och till ett bättre inneklimat. Det har därmed betydelse för både ekonomi och komfort. Det är normalt lönsamt att isolera sitt hus. Både för att det sparar omkostnader, men även för att värdet av huset stiger. Härtill kommer att vardagskomforten stiger. Drag och köldbryggor försvinner och rumstemperaturen stiger. Samlat sätt en god investering, som både bevarar värdet och säkrar den dagliga glädjen att bo i huset.

ÖVERBLICK ÖVER VÄRMEISOLERINGSSYSTEM

Fasadisolering

Fasadisolering är inte bara en fråga om isoleringsplattor. Man ska se på hela system inkl. puts och målarfärg, man ska finna den lösning som passar för den enskilda byggningen.

Invändig isolering

Det finns flera grunder till att en invändig isolering kan vara att föredra framför en utvändig fasadisolering.