KEIM MYCAL®-system

FÖREBYGGANDE MÖGELSKYDD INOMHUS

Det finns mögelsporer överallt. Mögel uppkommer dock endast när förutsättningarna för detta finns: Fukt och organiska näringsämnen.

Mögelsvampar kan använda ett brett utbud av material som näringsämnen. Det kan till exempel vara cellulosa, tapeter, lim och plastfärger. Gemensamt för dessa organiska material är att de är täta. Om det finns fukt kondenseras det på så täta lager, och formtillväxten i dessa näringsmiljöer ger idealiska antaganden om tillväxt.

KEIM färg är mineraliska, dvs oorganiska. Och de innehåller därför ingen näring för mögelsvampen. Fukt på ytan kan absorberas obehindrat av pulvret genom färgskiktet och släppas sedan igen. Om du ser till att ett puts används som ett substrat med korrekta sorptionsegenskaper, kommer väggar som behandlas med KEIM-produkter att förbli torra även vid hög fuktbelastning. Det är viktigt för ett gott inomhusklimat och en grundläggande förutsättning för att undvika mögel.

Det höga pH-värdet som är typiskt för silikatfärger är en extra antifungal faktor - och utan tillsats av giftiga fungicider.

Inomhusklimat - fukt och mögel inomhus

KEIM Mycal®-Top

KEIM Mycal®-Top: Inomhus silikatfärg som avvärjer mögelbildning.

Hög diffusionsöppenhet och fuktreglerande egenskaper garanterar torra väggar. Alkalisk depå hämmar bildandet av näringsämnen för mögel. Naturligt verkande antimikrobiella mineraler och fotokatalytiska aktiva pigment minskar ohälsosamma ämnen.

Nyans
Vit och KEIM Exklusiv färgkarta

Bearbetning:
Pensel, roller eller sprutanlägg

Förbruk:
Normförbruk vid två strykningar: 0,25 l/m² + ca. 0,02 l KEIM Special-Fixativ. Exakt förbruk fås genom provstrykning

Leveransform:
5 liter och 15 liter burk
 

ANDRA PRODUKTER FRÅN SYSTEMET SAMT SUPPLERANDE PRODUKTER

KEIM Mycal®-Fix

KEIM Mycal®-Fix: Silikatisk förbehandlingsmedel för bindning av mögelsporer och till grundning av KEIM Mycal® CS-plattor.
KEIM Mycal®-Fix har reglerande effekt över fäst- och uppsugningsförmåga samt binder mögelsvamp och sporer på kontaminerade ytor. KEIM Mycal®-Fixativs höga pH-värde har också hämmande effekt på bildandet av mögel.

 .

Leveransform:
5 liter och 20 liter burk 

KEIM Mycal®-Por

KEIM Mycal®-por: Kalkbaserat torrbruk enl. EN 998-1, CS I.

Mineralisk specialkalkputs till inomhusbruk med speciella sorptions- och fuktreglerande egenskaper. Används till uppsätning och armering av alla platttyper i KEIM Mycal system.

Nyans:
Vit.

Bearbetning:
Murslev, putsbräda, putsmaskin, rörmaskin.

Förbruk:
Normförbruk ca. 3,9 kg/m² vid 3 mm putstjocklek, respektive. 5 till 6 kg/m² för limning och armering.

Leveransform:
25 kg säck.

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta: Mineralisk, ej brännbar rumsklimatplatta till inomhusbruk. Isolerande och fuktreglerande verkan, vilket garanterar ett behageligt rumklimat - även om speciell belastning är närvarande.

 

Använding:
Inomhusisolering av ytterväggar.

Specifikation:
For varmeledningsämne, se tabell nedan.

Plattjocklek mm m² pr. kartong m² pr. pall

ƛ-værdi (W/mK)

25 3,12 56,16 0,055
30 2,60 46,80 0,050
50 1,56 28,08 0,045
60 1,30 23,40 Kontakta KEIM
80 1,04 18,72 Kontakta KEIM

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta systemet kommer att specificeras enligt uppgiften. Kontakta KEIM för råd och information om kompletterande produkter.

Innehåll:
Platstorlek 625 mm x 416 mm.

Leveransform:
Hela kartonger.

KEIM Mycal®-Isoleringskil

KEIM Mycal®-Isoleringskil: Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta för reduktion av köldbryggor i tak och hörnsamlingar samt till utjämning av stötta kanter.
Förbrukning

Plattstorlek:
125 cm x 50 cm.

Plattjocklek:
8 mm - 30 mm.

Leveransform:
Bunt med 4 stk.

KEIM Mycal®-Isoleringskil

KEIM Mycal®-Smygplatta

KEIM Mycal®-Smygplatta: Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta till fönster- och dörrsmyg: : Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta till fönster- och dörrsmyg

Plattstorlek:
25 cm x 50 cm.

Plattjocklek:
15 mm.

Leveransform:
Bunt med 20 st.

KEIM Mycal®-Smygplatta

Komplementprodukter till systemet

KEIM hörnvinkel special 4x4

Med plastförstärkning och väv

Till produkten
KEIM glasfiber- gitternät 4x4

Glidsäker, alkalibeständig

Till produkten

MER INFORMATION

KEIM Mycal®-system

System för hantering av mögel

Läs mer
Kontakta din KEIM konsult

Om du behöver råd och vägledning

Hitta konsult
Produktbrochyr

Information om mögelskydd

Se broschyr (engelska)