KEIM INNOSTAR® - HÖG TÄCKFÖRMÅGA OCH EN VACKER, VIT KULÖR

Tack vare materialegenskaperna lämpar sig KEIM Innostar för alla vanliga vägg- och takytor inomhus. KEIM Innostar kan användas på både obehandlade ytor samt vid renovering av målade ytor i bostäder och kommersiella lokaler.

KEIM Innostar rekommenderas även för hårt trafikerade områden som varuhus, kontor, skolor och andra offentliga inrättningar. På ställen som behöver renoveras, och snabbt tas i bruk igen, är KEIM Innostar idealisk eftersom boende och användare inte störs av lukten från målarfärgen.

KEIM Innostar har mycket bra täckförmåga varför det som regel räcker att applicera ett färgskikt.

KEIM Innostar®

KEIM Innostar är en högkvalitativ solsilikatfärg för inomhusbruk som enligt DIN EN 13 300 säkerställer ett sunt inomhusklimat (uppfyller även kraven enligt DIN 18363 stycke 2.4.1, silikatdispersionsfärg). KEIM Innostar är dryg och har mycket bra täckförmåga.

Nyans:
Vit.
KEIM Innostar kan tonas utifrån vanlig färgkarta

Bearbetning:
KEIM Innostar kan påföras med pensel, roller eller färgspruta.

Förbruk:
För en färgstrykning på släta ytor krävs ca 0,125 l per m²

Leveransform:
5 och 12,5 liter hink

MER INFORMATION
Må bra med färger

Färgpsykologi & färgpåverkan

Läs mer
Invändig isolering

Mögelskydd och efterisolering

Läs mer