KEIM Innotop® - SOL-SILIKATFÄRG FÖR VÄGGAR OCH TAK

ENKEL MÅLNING PÅ ALLA VANLIGA UNDERLAG!

KEIM Innotop är enkel och säker att använda på alla normala underlag inomhus, puts, gipsplattor, tidigare målade ytor och tapet.

Täckande och enhetlig.
Två strykningar och arbetet är klart!

Produkter i KEIM Innotop®-systemet

KEIM INNOTOP®

KEIM Innotop® är en solsilikat till inomhusbruk enl. DIN EN 13300 (uppfyller dessutom kraven för DIN 18363, avsnitt 2.4.1).

KEIM Innotop® är beräknad för alla vanliga underlag inomhus, såväl på väggar som i tak. KEIM Innotop® passar för ny- och renoveringsmålning i de privata boenden och i affärslokaler. 

Användelseområde:
Produkten är inte beräknad för underlag med saltutfällningar, inte heller på lack eller trä.

Nyans:
Vit och kulörer enligt KEIM Exclusiv

Bearbetning:
Pensel, rollar eller sprutmålas

Förbruk:
På slät yta ca 125-150 ml/ m² och strykning

Leveransform:
12,5 liters burk

KEIM INNOROP®-GROB

KEIM Innotop®-Grob är en bruksfärdig, slammande solsilikatfärg för gundmåling av ytor inomhus och uppfyller kraven enligt DIN EN 13 300 (samt DIN 18363 avsnit 2.4.1).

Inte lämplig som topfärg.

Nyans:
Råvit

Bearbetning:
Pensel, rullar eller strutmålas

Förbruk:
På en slät yta ca. 0,15 liter/m2 per behandling

Leveransform:
2,5 liter, 5 liter och 12,5 liter burk
Pall: 70 x 5 liter / 32 x 12,5 liter

Mer information samt supplerande produkter
Må bra med färger

Färgpsykologi & färgpåverkan

Läs mer
Invändig isolering

Mögelskydd och efterisolering

Läs mer