TRÄFASADER: OBEHANDLAT ELLER MÅLAT? EN FRÅGA OM ESTETIK.

Grånade träfasader har en speciell charm. Men ibland kan det dröja årtionden innan den enhetliga silvergrå patinan som vi ser på äldre omålade hus uppkommer. Obehandlade träfasader ändrar färg och ytstruktur under inflytande av miljöfaktorer. Men att förutsäga på vilket sätt det kommer att ske är svårt – det är för många faktorer som påverkar de olika ytorna på byggnaden.
KEIM Lignosil®-Verano är en ytbehandling på silikatbas som simulerar en naturligt snygg silvergrå patinerad trälook från första dagen. Eftersom produkten medvetet inte har någon skyddande funktion, som är det som eftersträvas vid målning, går en strykning med Lignosil®-Verano med tiden alltmer över i den naturliga grånaden.

Produkter i KEIM Lignosil®-Verano-systemet

KEIM Lignosil®-Verano

KEIM Lignosil®-Verano är en silikatisk grålasyr för trä utomhus.

KEIM Lignosil®-Verano får ytan att se grånad och patinerad ut, som naturträ efter flera års väderpåverkan.

KEIM Lignosil®-Verano åldras naturligt och anpassas på så sätt till de optiska skillnader som kan uppstå vid ojämn väderpåverkan mellan exponerade och skyddade ytor på obehandlat trä.  

Kulör:
Finns i 14 kulörer 

Bearbetning:
Pensel, Roller, Airless, industriell behandlingsmetod
 

Förbruk:
Vid strykning per lager: ca 0,1–0,2 l/m²

Leveransform:
5 och 15 liter burk (färg prov 1 liter)