FÖR LASERANDE TILL TÄCKANDE FÄRGDESIGN AV TRÄ INOMHUS

KEIM Lignosil-Inco är en innovativ silikatfärg för målning av trä och träbaserade material inomhus. KEIM Lignosil-Inco får samma naturligt hygroskopiska egenskaper som trä och skapar därmed ett naturligt och behagligt rumsklimat.

•    Mineraliskt matt
•    Från täckande till laserande
•    Diffusionsöppen
•    Inte filmbildande
•    Fri från lösningsmedel och mjukgörare
•    Inga hälsovådliga utsläpp (TÜV-kontrollerad)
•    Absolut ljusäkta och UV-beständig
•    Utmärkt adhesion
•    Extra ekonomisk vid målning
•    Mycket färgbeständig

Produkter i KEIM Lignosil®-Inco-systemet

KEIM Lignosil®-Inco

KEIM Lignosil®-Inco är en träfärg för inomhusbruk- användes som en lasering eller som en täckande målning.

KEIM Lignosil®-Inco, är diffusionsöppen och har samma hygroskopiska egenskaper (upptar vattenånga) som trä, vilket bidrar till ett naturligt och trevligt rumsklimat.

Nyans:
Vit, enl KEIM Palette EXCLUSIVE eller på förfrågan

Bearbetning:
Airless, pensel, roller

Förbruk:
ca 0,2 l/m² per två behandlingar

Leveransform:
1 liter, 2,5 liter, 5 liter och 20 liter burk

KEIM Lignosil®-Inco-DL

KEIM Lignosil®-Inco-DL är en förtunning till KEIM Lignosil®-Inco.

KEIM Lignosil®-Incos täckningsgrad beror på blandningsförhållandet med KEIM Lignosil®-Inco-DL.

Normalt blandningsförhållande är 1:1 till 1:20. (Inco : Inco-DL).

Nyans:
Tranparent

Bearbetning:
Airless, pensel, roller

Förbruk:
Ca 0,2 l/m² per två behandlingar

Leveransform:
5 liter och 20 liter burk