KEIM LIGNOSIL®-COLOR - ESTETISK OCH HÅLLBAR

SILIKATFÄRG TILL TRÄ UTOMHUS

Med KEIM Lignosil presenterar vi ett träfärgssystem som övertygar med ekonomi och skönhet.

Ytbehandling med KEIM Lignosil®-Color skyddar och underhåller träbyggnader.

Förutom att upprätthålla brukbarheten ger KEIM Lignosil®-Color möjligheterna att understryka en träbyggnads eller en träinrednings individuella karaktär.

FÖRDELAR:

•    Utmärkt fuktskydd
•    Extra lågt diffusionsmotstånd
•    UV-stabil och absolut ljusäkta
•    Extremt väderbeständig
•    Unikt långlivad
•    Stabil, sammetsmatt look
•    Lätt att renovera
•    Extra ekonomisk

De enastående innovativa egenskaperna hos KEIM Lignosil-systemet bevisas genom att vi har fått europeiskt patent för systemet och produkterna.

Dessutom har KEIM Lignosil-Color utmärkts med innovationspriset på miljömässan Oekfoire 2016.

Produkter i KEIM Lignosil®-Color-systemet

KEIM Lignosil®-Color

KEIM Lignosil-Color är en patenterad täckande silikatfärg för trä utomhus. Tillsammans med grundfärgen KEIM Lignosil-Base/-W bildar KEIM Lignosil-Color ett permanent väderskyddande skikt som är godkänt enl DIN EN 927. Systemet kontrolleras av det oberoende testinstitutet Fraunhofer-WKI.

Nyans:
Vit, KEIM-palett Exclusiv, fler kulörer på förfrågan

Bearbetning:
Airlesspruta, pensel, roller

Förbruk:
För två strykningar på KEIM Lignosil-Base
ca 0,2 liter/m² KEIM Lignosil-Color

Leveransform:
2,5 liter, 5 liter och 15 liter

KEIM Lignosil®-Base

Keim Lignosil®-Base är en fet, oljebaserad primer på alkydharpiksbasis för användning före målning med KEIM Lignosil®-Färg. KEIM Lignosil®- Base stärker träytna och innehåller silikatiska komponenter som säkerhetsställer bindningen till den efterföljande behandslingen med KEIM Lignosil®-Färg.

Nyans:
Transparent

Bearbetning:
Airless, pensel, roller

Förbruk:
Ca 0,1 l/m² per två behandlingar på hyvlat, obehandlat trä, beroende på trätyp.

Leveransform:
2,5 liter, 5 liter och 20 liter
 

KEIM Lignosil®-Base-DL

KEIM Lignosil®-Base-DL är en förtunning till KEIM Lignosil®-Base.

Nyans:
Transparent

 

Förbrukning:
Max. 10% tillsatts i KEIM Lignosil-Base

Leveransform:
1 liter
 

KEIM Lignosil®-Base-W

Keim Lignosil®-Base W är en specialgrundfärg för utomhusbruk baserad på en kombination av alkyder och silikatbindemedel, vilket säkrar en optimal vidhäftning mellan träytan och efterföljande behandling med KEIM Lignosil-Color.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Airless, pensel, roller

Förbruk:
Ca 0,1 l/m² per två behandlingar på hyvlat, obehandlat trä, beroende på trätyp.

Leveransform:
2,5 liter, 5 liter och 20 liter

KEIM Lignosil®-Scudo

KEIM Lignosil®-Scudo är en färglös specialprimer, som spärrar ev missfärgningar av träinnehållsubstanser.

KEIM Lignosil® Scudo kan användas som grund eller mellanstrykning inomhus, eller som mellanstrykning utomhus.
 

Nyans:
Transparent

Bearbetning:
Pensel, roller
 

Förbruk:
Som mellanstrykning Ca 0,1 l/m² beroende på väggstruktur

Leveransform:
2,5 liter och 5 liter
 

KEIM Lignosil®-HRP-Flüssig och –Pulver

KEIM Lignosil®-HRP är en tvåkomponentsträ- spackelmassa bestående av en vätskekomponent KEIM Lignosil Flüssig®-HRP, och ett pulverkomponent- KEIM Lignosil® HRP pulver. De två komponenterna blandas till en spackelmassa som säkerställer hållbara lösningar utomhus. Djupare sprickors sidor primas med KEIM Lignosil-HRP Flüssig 24 timmar innan spackelmassan används. Efter att träspackelmassan torkat kan virket målas med KEIM Lignosilsystem.

Nyans:
Brun

Bearbetning:
Murslev, spackel

Förbruk:
Max 0,85kg flytande komponent till 4,15kg pulverkomponent, ger 5kg träspackelmassa.

Leveransform:
Burk med 0,85kg Lignosil Flüssig®-HRP Burk med 4,15kg KEIM Lignosil® HRP pulver

Silikatfärgen för träytor

Läs mer

Se broschyr (engelska)
Målning av trä inomhus

Laserande till täckande färgdesign

Läs mer