KEIM LIGNOSIL® – EN MILSTOLPE FÖR BEHANDLING AV TRÄYTOR

Utvecklingsenheten hos KEIMFARBEN har under mer än tjugo år arbetat på ett projekt med stöd av externa institutioner att överföra användning av silikatfärg även till trä.

Med utvecklingen av det första mineraliska färgsystemet för väderskydd av trä har KEIMFARBEN skapat ett hållbart, ekonomiskt och estetiskt system för träunderlag. De enastående innovativa egenskaperna bevisas genom att vi har fått europeiskt patent för systemet och produkterna.

Keim träsystem

Träfärger för utvändig målning

Täckande silikatiska färger för byggnadsdelar av trä utomhus 

Gråningslasyr för trä

Silikatisk gråningslasyr för byggnadsdelar av trä utomhus 

Trälasyr för invändig målning

Träfärg för laserande till täckande färgdesign inomhus

Trälasyrer och träfärger för invändig och utvändig målning