SPACKEL

Bekanta dig med KEIMS breda mineraliska spackelsortiment
och hitta en passande lösning för varje underlag. 

Produkter i KEIM Spackel

KEIM Marano®-Pro

KEIM Marano-Pro är en allroundspackelmassa för alla vanligt förekommande underlag inomhus vid både nybyggnation och renovering.

Skikttjocklek upp till max. 4 mm
Kornstorlek: upp till 0,15 mm

Nyans
Vit

Bearbetning
KEIM Marano-Pro är bruksfärdig och primärt avsedd för manuell applicering men kan vid behov även bearbetas maskinellt. Använd Spackel, murbräda och airless-anläggning

Förbruk
Ca 1,75 kg/m² vid ytspackling med skikttjocklek på 1 mm.
Angiven materialåtgång är ett riktvärde.

Leveransform
18 kg burk
Pall: 33 x 18 kg

KEIM Marano®-Roll

KEIM Marano-Roll är en bruksfärdig rullspackelmassa med hög fyllkraft för väggar och tak inomhus. Rollerapplicering och hög slipbarhet gör bearbetningen snabb, smidig och kraftbesparande. Kornstorlek: upp till 0,35 mm Skikttjocklek upp till max. 5 mm

Nyans
Ljusgrå

Bearbetning
Spackelmassan är klar för användning. Applicera spackelmassan med lämpligt rollerverktyg och bearbeta ytan direkt efteråt med spackelspade.

Förbruk
Ca 1 l/m2 vid ytspackling med skikttjocklek på 1 mm.
Angiven materialåtgång är ett riktvärde.

Leveransform
15 l rektangulär hink
Pall: 30 x 15 l

KEIM Marano®-Light

KEIM Marano-Light är en bruksfärdig lättspackelmassa för väggar och tak inomhus. Optimerad för maskinell bearbetning och en mycket effektiv arbetsprocess. Utvalda lätta fyllnadsämnen ger goda bearbetningsegenskaper som underlättar arbetet.

Kornstorlek: upp till 0,15 mm

Skikttjocklek: upp till max. 5 mm

Nyans
Vit

Bearbetning
För att få bästa resultat vid Airless-sprutning bör professionell utrustning användas (t.ex. Graco Mark 7 och högre)

Förbruk
Ca 1 l/m² vid 1 mm skikttjocklek.
Angiven materialåtgång är ett riktvärde

Leveransform
PE-säck eller hink, båda med 15 l innehåll
33 hinkar/pall resp. 40 säckar/pall.

KEIM Spackel

Bruksfärdig spackelmassa på silikatbas för mineraliska underlag inom- och utomhus.

För spackling (utjämning) över hela ytor av puts och betong som förberedelse för dispersionssilikatfärger, solsilikatfärger, silikatfärger eller silikatputs och inbäddning av väv för armering.

Skikttjocklek: 0 – 3 mm
Kornstorlek: 0 – 0,5 mm

Nuans:
Vit

Bearbetning:
Spackel, putsbräda, murslev

Förbruk:
ca 1,5 kg/m2 per mm skikttjocklek

Leveransform:
5 kg och 25 kg burk
Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg
 

KEIM Dolomitspackel

KEIM DOLOMITSPACKEL är en bruksfärdigt mineraliskt spackel för invändigt bruk.
Kan användas på de flesta underlag till både bredspackling och lagningar.

Nyans:
Vit

Bearbetning:
Spackel eller murslev

Förbrukning:
ca. 1,8 kg/m² per mm skikttjocklek

Leveransform:
18 kg burk
(Pall: 33 x 18 kg)

KEIM Athenit®-Fino

Bruksfärdigt kalkspackel för inomhusbruk för helspackling och bättring av små skador. Utan syntetiska bindemedel eller lösningsmedel, max kornstorlek 0,5 mm.

Kulör:
Natur, bryts med KEIM Athenit-coloranti upp till 10 % eller KEIM dekorfärgpulver upp till 3 %.

Förbruk:
ca 2 kg/m2 vid skikttjocklek 2 mm

Leveransform:
24 kg burk
Pall: 24 x 24 kg