Byggnader utsättas för kraftig miljöpåverkan som kan leda till svåra skador på byggmaterialet. Fukt tränger in i murverket och för med sig lösliga salter. Effekten av fukt och salt syns på ytan i form av fläckar, utfällningar och avflagad färg eller puts.

Med det speciella KEIM Porosan- saneringsputssystemet kan, i kombination med tätningsåtgärder, det skadade byggnadsmaterialet saneras permanent. KEIM Porosan- saneringsputssystem utmärks av att de är vattenavvisande men samtidigt diffusionsöppna. Fukt avdunstar som ånga och salterna kan utkristalliseras i den stora porvolymen utan att förorsaka skador.

KEIM Seccopor-systemet har en hydrofil karaktär. Den används när fukten i inomhusluften behöver regleras och för att minska risken för kondens. Putssystemet passar perfekt för användning på fuktigt murverk utan hög saltbelastning, exempelvis efter en översvämningsskada. Det stödjer en maximal uttorkning eftersom det inte innehåller någon hydrofobering som gör det vattenavvisande

Översigt över KEIM Sanerings- & fuktreglerande puts

KEIM Porosan®-Trass-Saneringsputs-NP

KEIM Porosan®-Trass-Saneringsputs-NP är ett torrmurbruk baserad på höghydraulisk trasskalk, frostbeständig dolomitsand och tillsatser. Kategori: CS II

Användningsområde:
Vattenavvisande specialputs med stora porer till utomhusrenovering av saltskadade putsytor ovan jord. Är även lämpligt på väggytor med stark fuktighetsbelastning på exempelvis historiska och gamla byggnadsverk, socklar mm.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin eller genomströmningsblandare. Murslev och putsbräda

 

Förbruk:
1 säck (26 liter våtbruk)= 1,3 m² putsytor vid en putstjocklek på 2 cm. Detta motsvarar 27 kg/m² torrmurbruk

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 42 x 25 kg

 

KEIM Porosan®-HF-Saneringsputs

KEIM Porosan®-HF-Saneringsputs är ett torrbruk på basis av kalk, vit cementsand och tillsatser. Kategori: CS II

Användingsområde:
Saneringsputs med snabb sättning för restaurering av fuktiga, saltpåverkade putsytor. Det lämpar sig för väggytor med stark fuktbelastning på gamla byggnader, på socklar etc. och som underliggande och överliggande puts på ytor ovan mark utomhus.

Nyans:
Vit

Bearbetning:
Rörmaskin. Vid blandning för hand används motorblandare i högst två minuter. Murslev eller putsbräda

Förbruk:
Ca. 20 kg/m² vid 2 cm putstjocklek

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 42 x 25 kg
 

KEIM Porosan®-Utjämningsputs-NP

KEIM Porosan®-Utjämningsputs-NP är ett torrmurbruk baserad på höghydraulisk trasskalk, frostbeständig dolomitsand och tillsatser. Kategori: CS II

Användningsområde:
KEIM Porosan®-Utjämningsputs-NP är en kompletteringsprodukt till KEIM Porosan®-Trass-Saneringsputs-NP vid reparation av saltskadade putsfläckar. Används som förberedande utjämning av större fördjupningar, ojämna murverk där saneringsputstjocklekar över 30mm är nödvändiga. Den ersätter dock inte det senare påläggande saneringsskiktet.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin eller genomströmningsblandare. Murslev och putsbräda

Förbruk:
1,2 kg/m² per mm Vattenåtgång: 4,3 - 5,0 l/säck

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 42 x 25 kg
 

KEIM Porosan®-Trass-Cementputs

KEIM Porosan®-Trass-Cementputs är ett torrmurbruk på höghydraulisk trass-cement, frostbeständig dolomitsand och tillsatser. Kategori: CS IV


Användningsområde:
KEIM Porosan®-Trass-Cementputs används som:
 

  1. Grundning, ej täckande. Det sätts in för att säkerställa förbindelse mellan dåligt sugande murverk och KEIM Porosan®-Trass-Saneringsbruk-NP eller KEIM Porosan®-Utjämningsputs-NP.
  2. Heltäckande skydds- och sockelputs.Används över hela ytan under marknivå. KEIM Porosan® Trass- Cementputs kan också användas heltäckande upp till 30 cm över marknivå som sockelputs.

 

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin eller genomströmningsblandare. Murslev och putsbräda

Förbruk:
Påslag:
1 säck (~26 liter våtbruk) = 7 m² halvtäckande påslag

Sockelputs (hela ytan):
1 säck (~22 liter våtbruk)= 2,2 m² sockel-/spärrputs vid 1 cm putstjocklek

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 42 x 25 kg

KEIM Porosan®-Tätningsmassa

KEIM Porosan®-Tätningsmassa är en mineralisk tätningsmassa baserad på cement, finsand och tätningsmedel.

Användningsområde:
KEIM Porosan® Tätningsmassa används som vertikal tätning på ut- och insida under marknivå, både i äldre och nya byggnader, som skydd mot uppstigande fukt.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Pensel, spackel eller slipstål

Förbruk:
Beroende av krav på tätmassatjocklek.
2-3,5mm: ca. 4,0 -7,0 kg/m²

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 42 x 25 kg

KEIM Seccopor®-Fino

Specialfinbruk med särskilt bra fukttransport och fuktreguleringsförmåga. Putsbruk enl EN 998-1, putsbrukskategori CS ll

Ej för användning i väderbelastade områden 

Nyans:
Naturvit

Bearbetning:
Murslev och putsbräda, rörmaskin, putsmaskin, cement – eller tvångsblandare

Förbruk:
Ca 1,4 kg/m² pr mm skikttjocklek

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 36 x 25 kg

KEIM Seccopor®-Grosso

Specialputs utan hydrofobering med särskilt bra fukttransport och fuktregleringsförmåga. Putsbruk enl EN 998-1, putsbrukskategori CS II

Bearbetning:
Rörmaskin, cement eller tvångsblandare, murslev, putsbräda

 

Förbruk:
ca. 1,4 kg/mper skikttjocklek

Leveransform:
25 kg Säck
Pall: 36 x 25 kg

KEIM armeringsnät 4 x 4

Glasfibernät, maskstorlek 4 x 4 mm

Till produkt