Till restaurering av natursten och tillhörande restaureringsuppgifter

I KEIMs breda Restauro-naturstenssortiment finns stenersättningsmaterial och fogmaterial, speciellt avsett för natursten. Materialet är optimerat för att imitera färg och struktur i originalstenen. Den tillhörande tunnskiktsfärgen Restauro-Lasur säkerställer att färgen liknar originalet.

Produkter i KEIM Restauro®-bruk-systemet

KEIM Restauro®-Grund

Mineraliskt restaureringstorrbruk med hydrauliska bindemedel. Lämpligt som naturstensersättning, underlag vid djupa skador (> 2 cm) samt kärnmaterial vid gjutning i öppna formar. Kategori: CS IV

Kulör:
Brun

Bearbetning:
Omrörare eller tvångsblandare och murslev.

Förbruk:
Ca 20 kg/m² vid en skikttjocklek på 1 cm

Leveransform:
30 kg säck
(Pall: 30 x 30 kg)

KEIM Restauro®-Top

Mineraliskt torrputsbruk med hydrauliskt bindemedel. Kategori: CS IV

Användningsområde:
KEIM Restauro®-Top är en naturstenersättning för ytnära områden för imitering av naturstenens färg och struktur på objektet, men även för formning i öppna formar.

Kulörer:
KEIM-karta Naturstein.
Specialkulörer på förfrågan – här minimibeställning 300 kg

Bearbetning:
Putsbräda

Förbruk:
Ca 20 kg/m2 vid putstjocklek 1 cm

Leveransform:
30 kg säck
Pall: 30 x 30 kg

KEIM Restauro®-Fog

Mineraliskt torrputsbruk med hydrauliskt bindemedel för fogar. Kategori: CS IV

KEIM Restauro® Fog är ett material för fogreparation, särskilt för naturstenmurar. Det kan också användas för reparation av fogar i andra synliga murverk (tegel, kalksandsten eller liknande).

Kulörer:
KEIM-karta Naturstein.
Sspecialkulörer på förfrågan – här minimibeställning 300 kg

Bearbetning:
Omrörare eller tvångsblandare, fogslev

Förbrukning:
ca 0,2 kg per lpm vid fogdjup och fogbredd 1 cm

Leveransform:
30 kg säck
Pall: 30 x 30 kg

KEIM Restauro®-Gjut

Mineralskt restaureringstorrbruk med hydrauliska bindemedel. Kategori: CS IV

Anvendelsesområde:
KEIM Restauro®-Gjut er en naturstenserstättning till återskapelse av figurer och byggnadsdelar vid utstöpning av öppna eller slutna former.

Kulör:
KEIM-karta Naturstein, specialkulörer enligt stenmönster

Bearbetning:
Silkonhartsformar för formning, efterarbetning av stenhuggare

Förbrukning:
ca 2,2 kg/liter

Leveransform:
30 kg säck
Pall: 30 x 30 kg

Andra produkter från system samt kompletterande produkter