RESTAURERING AV NATURSTEN

Natursten är ett av de mest hållbara och estetiska byggmaterialen. Produkterna i KEIMs naturstenssystem är speciellt framtagna för underhåll och tidig stärkning av detta värdefulla byggmaterial.  
Ökning av stenens hållbarhet, hydrofoberande impregnering, stenersättning eller påförande av ett skyddsskikt, innehåller KEIMs naturstenssystem matreal som är anpassade att lösa den uppgiften.

Naturstenssystem

Restauro Färg

Laserande färg eller för utjämning av bättringar. Får naturstenens naturliga utstrålning.

Restauro Bruk

Material för naturstensersättning eller fogreparation och gjutmaterial för formar.