KEIM NHL-kalkputs

Den naturligt hydrauliska kalkputsen har flera tusen år gammal historia och har använts i många kultursamhällen genom tiderna.
I dag används den typiskt till restaurering, men har också blivit intressant i den moderna hållbara byggproduktionen.
KEIM NHL – kalkputs har mycket bra förarbetningsegenskaper med en avspänd härdning och har positiva egenskaper för inneklimatet. Den mineraliska putsen upptar överskottsfukt från luften i sina porer och avger den igen vid behov.

Fördelar:
•    Lämplig för inom- och utomhusbruk
•    För ett optimalt rumsklimat
•    Naturligt motståndskraftig mot mögel tack vare högt pH-värde
•    Miljövänlig

Produkter i KEIM kalkputs-systemet

KEIM NHL-Kalkputs-Fin

KEIM NHL-Kalkputs Fin, ett torrbruk enligt EN 998-1 på bas av sand, kalk och höghydraulisk kalk.
Användelseområde:

Brukkategori CS II. Används som slutputs in- och utvändigt.

Till restaurering av historiska byggnader. Kornstorlek: 0 – 0,6 mm
 

Nyans:
Natur

Bearbetning:
Murslev, putsbräda och putsmaskin

Förbruk:
ca. 1,2 kg/m² per mm putslag

Leveransform:
25 kg säck
(Pall: 42 x 25 kg)

KEIM NHL-Kalkputs-Grob

KEIM NHL Kalkputs Grob, torrbruk enligt EN 998-1 på bas av sand, kalk och hydraulisk kalk.

Användelsesområde:
Kategori CS II. Används som grov- och slutputs in- och utomhus till restauering av historiska byggningar. kornstorlek: 0-3,0 mm

Nyans:
Natur

Bearbetning:
Murslev, putsbräda och putsmaskin

Förbruk:
ca. 1,3 kg/m² per mm putslag

Leveransform:
25 kg säck
(Pall:42 x 25 kg)