ETT AV DE FÖRSTA BYGGMATERIALEN I HISTORIEN

De äldsta bevisen för att människor har använt kalk som byggnadsmaterial är mycket gamla. Kalk var ett av de första bindemedlen i byggandets historia och kan än idag påvisas i många äldre byggnadsverk.
Kalk som byggmatreal har en stor plats med avseende på att bevara vårt kulturarv, och används frekvent till restaurering. Kalk har också fått en come back i de mest hållbara sammanhang.

Kalksystem

Färger

Kalkbundna färger för bostadsdesign eller fasader: Naturligt enkla – helt enkelt naturliga

Puts & spackel

Naturligt hydraulisk kalkputs.  Lämplig för inom- och utomhusbruk.

Kalkfärger för inom- och utomhusbruk