UNDERLAGET ÄR DET FUNKTIONELLA OCH ESTETISKA FUNDAMENT FÖR FASADYTAN

Ett rengjort eller förbehandlat underlag är förutsättning för att ytbehandlingen fungerar och framträder som önskat.
Ej rengjorda underlag eller underlag som inte fått den riktiga förbehandlingen har en kortare livslängd. Hållbarheten är mindre och det kommer att uppstå skador. Dessa skador kommer att kunna ha betydning för det funktionella skyddet av ytan samt att de får den till att se gammal och sliten ut i förtid.
Det är en god investering att bevara värdet av byggnaden och ett rengjort eller förbehandlat underlag lönar sig.

Vårt produktsortiment Förbehandling och rengöring

Underlagskrävande förbehandlingar

KEIM Etsvätska

Förbehandlings- och rengöringsmedel för putsade ytor baserad på kiselsyra. Reagerar vid användning till ofarliga förbindelser.

Användningsområde:
För att avlägsna kalksinterskikt på nyputsade ytor och rengöring av gammal puts.

Nyans:
Ljusröd, transparent

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
På slätt underlag utomhus ca. 0,07 liter/m²
Inomhus ca. 0,05 liter/m² per behandling

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk

KEIM Betongtvätt (Betonschnellreiniger)

Rengöringsmedel på hexafluorkiselsyrebas för borttagning av smuts och formsläppmedelsrester på betongytor. Kan även användas på putsade underlag. Reagerar vid användning till ämne som är skadligt för byggnadsdelar.

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
Ca 0,05 liter/m2

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk
Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter

KEIM I&F-Grund

Grundningsmedel med hög ånggenomsläpplighet för härdning av extra besvärliga underlag med tendens till fläckbildning/fuktgenomslag.

Kulör:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, Roller

Förbruk:
Två behandlingar Ca 0,2 liter/m2

Leveransform:
5 liter
Pall: 100 x 5 liter

KEIM Blockweiß

Vitpigmenterad, vattenhaltig grundfärg med god ånggenomsläpplighet och samtidigt hög isoleringsverkan. Som grundfärg för besvärliga underlag med tendens till fläckbildning/fuktgenomslag inomhus.

•    Hög isolering
•    Diffusionsöppen
•    Vattenhaltig
•    Pigmenterad, väl täckande

Kulör:
Vit

Bearbetning:
Pensel, roller

Förbruk:
Ca 0,15 liter/m2

Leveransform:
2,5 liter dunk och 12,5 liter burk
Pall: 24 x 12,5 liter

KEIM Blockweiß

Download

STS 1 special

STS 1 special-Tixotropisk, vanlig sköljning skadar ej kitt och glas. Löser oljefärger och de flesta plastbaserade betongfärger. Biologiskt nerbrytbar

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, roller, spruta

Förbruk:
ca 1 liter/ m2

Leveransform:
20 liter dunk

STS 7M

STS 7M-Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för borttagning av gammal målarfärg på mineraliska ytor som murbruk, puts, betong och tegel samt träytor där vattensköljning är svårt. Tar effektivt bort målarfärg från metallytor.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, roller, spruta

Förbruk:
ca 1 liter/ m2
Leveransform:
20 liter dunk