KONTROLL AV DEN YTTRE FUKTPÅVERKAN

Okontrollerad yttre fuktpåverkan hos en byggnad kan få en signifikant och negativ inverkan både på byggnadens levnadstid och inomhusklimat. KEIM impregnering och hydrofobering kan göra ett stort bidrag här.

KEIM impregneringar & hydrofoberingar

KEIM Silangrund (Silan-Primer)

KEIM Silangrund är ett vattenavvisande silanbaserande grundmedel i alkoholupplösning (klar till bruk). Ska alltid efterföljas med målarbehandling.

Användelsesonråde:
Med KEIM Silangrund kan stark vattenbelastade eller fuktkänsliga mineraliska, porösa ytor göras vattenavvisande.

 

Kulör
Färglös

Bearbetning
Pensel, flödesförfarande

Förbruk:
ca. 0,2 - 0,3 l/m2 (på betong)
ca. 0,4 - 0,8 l/m2 (på puts)

Leveransform:
25 liter
Pall: 8 x 25 liter

KEIM Silan-100

Hydrofobering utan lösningsmedel på Silanbas enligt ZTV-SIB 90 OS-A.

Användningsområde:
KEIM Silan-100 kan användes som hydrofobering eller som grundning i samband med KEIM Concretal-färg eller KEIM Concretal-Lasur.

Kulör:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, flödesförfarande med lågtrycksspruta

Förbruk:
ca 0,17 – 0,25 liter/m2

Leveransform:
5 liter och 25 liter dunk
Pall: 8 x 25 liter/78 x 5 liter

KEIM Lotexan®

KEIM Lotexan är ett vattenavvisande slutbehandlingsmedel på siloxan-bas.

Användningsområde:
KEIM Lotexan är en vattenavvisande impregnering för reducering av porösa byggmaterials vattenupptagningsförmåga. Produkten används normalt som enda behandling, men kan också används som efterbehandling på KEIM Purkristalat

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta (rinnande)

Förbruk:
Förbrukning för två behandlingar till mättning av underlaget varierar allt efter porvolymen - mellan 0,2 - 0,8 liter/m² Normalt är 0,4 liter/m² tillräckligt

Leveransform:
5 liter och 25 liter dunk

KEIM Lotexan®-N

KEIM Lotexan®-N är en färglös vattenavisande impregnering på siloxonbas.

Användningsområde:
Speciellt ägnad till obehandlade, porös natursten. Beskyddar alla vanliga naturstenar mot vatten, surt regn och luftföroreningar.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta (rinnande)

Förbruk:
Ca 0,4 - 0,8 liter/m²

Leveransform:
5 liter och 25 liter dunk