UNDERLAGET ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR FUNKTIONELL OCH ESTETISK YTA

Förarbetet är a och o för ett gott resultat. Vissa underlag har för dålig bärförmåga på grund av till exempel miljöpåverkan eller mekanisk inverkan. Underlaget ska vara förberett korrekt för en lång livstid på fasaden.

En rengjort eller förbehandlat underlag är förutsättningen för att ytbehandlingen skall fungera och framträda så som man önskar den.

Orena underlag eller underlag som inte har fått rätt förbehandling har en kortare livslängd. Hållbarheten minskar och skador uppstår. En skada kan påverka det funktionella skyddet av ytan och få det att se gammalt och slitet ut i förtid.

Det är en bra och lönsam investering med att grundligt rengöra och/eller förbehandla underlag.

 

 

KEIM Förbehandlingsprodukter

KEIM I&F-Grund

Grundningsmedel med hög ånggenomsläpplighet för härdning av extra besvärliga underlag med tendens till fläckbildning/fuktgenomslag.

Kulör:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, Roller

Förbruk:
Två behandlingar Ca 0,2 liter/m2

Leveransform:
5 liter dunk
Pall: 100 x 5 liter

KEIM Blockweiß (Block-Primer)

Vitpigmenterad, vattenhaltig grundfärg med god ånggenomsläpplighet och samtidigt hög isoleringsverkan. Som grundfärg för besvärliga underlag med tendens till fläckbildning/fuktgenomslag inomhus.

•    Hög isolering
•    Diffusionsöppen
•    Vattenhaltig
•    Pigmenterad, väl täckande

Kulör:
Vit

Bearbetning:
Pensel, roller

Förbruk:
Ca 0,15 liter/m2

Leveransform:
2,5 liter dunk och 12,5 liter burk
Pall: 24 x 12,5 liter

KEIM Isolieringsgrund

Vattenbaserat tvåkomponents isoleringsmedel med hög diffusionsämne. Passar bra ihop med inomhusfärger på silikatbas. Används som mellanisolering vid genombrott av pappers- eller träfärgämnen efter grundmålning, i synnerhet på gipsskivor.

Kulör:
Vit

Bearbetning:
Pensel, roller

Förbrukning:
Ca 0,1 liter/m2

Leveransform:
10 liter burk: 8 liter + 2 x 1 liter

KEIM Isolieringsgrund

Download

KEIM Silex®-OH

Färglöst bindemedel på kiselsyrebas (OH = utan hydrofobering).  Kan anvädas på alla porösa mineraliska underlag. Speciellt lämpad för restaurering av urlakade sandstenszoner. Med sin goda intängningsförmåga tränger den djupt in i underlagets porer. Den mineraliska kiselgelen ger en god härdning av tidigare metagna underlag utan att påverka dess diffusionförmåga.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, vått-i-vått

Förbruk:
ca. 0,5 – 5 l/m2, beroende på underlag

Leveransform:
5 liter och 25 liter dunk
Pall: 14 x 25 l

KEIM Silex®-OH-100

KEIM Silex-OH-100 er färglöst bindemedel på kiselsyrerester, fri från lösningsmedel. Som i en avbindningsreaktion bildas kiselsyregel som motsvarar bindemedlet i natursten.

Användningsområde:
Stärker natursten, puts och andra finporösa mineraliska underlag och udsmykningar, och är resistent mot självaggresiv ämnen.
 

Nyans:
Färglös.

Bearbetning:
Pensel eller trädgårdsspruta

Förbruk:
0,5 - 5 liter/m², mycket beroende av underlaget

Leveransform:
5 liter dunk