KEIM SOLDALIT® - SOLSILIKATFASADFÄRG

DEN UNIVERSELLA SOLSILIKATFÄRGEN FÖR FASADMÅLNING

För alla underlag
KEIM Soldalit® baseras på solsilikatprincipen som KEIM har uppfunnit. Den speciella kombinationen av kiselsol och kaliumsilikat ger ett bindemedel som håller väldigt bra, inte bara på mineraliska underlag utan även på dispersionsbunden tidigare målning och puts.

Enkel användning
KEIM Soldalit® stryks på direkt ur burken, torkar jämt över hela ytan och har utmärkt täckning.

Färgbeständig
Den UV-betingade nedbrytningen av bindemedlet i tidigare organiska målningar stoppas och fasadens byggfysikaliska egenskaper bevaras. KEIM Soldalit® är helt UV-stabil och färgbeständig.

Produkter i KEIM Soldalit®-systemet

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit® är en specialutvecklad, silikatbaserad fasadfärg med helt ny bindemedelssammansättning bestående av kiselsol och kalievattenglas. Bindemedelssammansättningen möjliggör målning med silikatfärg inte bara på mineraliska underlag utan även på en rad organiska underlag - direkt och utan användning av häftgrund.

Användningsområde:
KEIM Soldalit® lämpar sig för renovering och nymålning på dispersions- och silikonhartsbundna färger och puts samt för mineraliska underlag. Lämpar sig inte for trä, plastiska/ elastiska skikt, vissa oljefärger, lack och lättbetong. Efter grund- och slutbehandling inom KEIM Soldalit® - systemet kan ytan laseras med KEIM Concretal®-Lasyr.

Nyans:
Över 300 standardkulörer enligt KEIM Palette-Exclusiv och KEIM Avantgarde

Bearbetning:
Pensel, roller eller spruta
(munstycke: 0.79 mm)

Förbruk:
Två strykningar på slät yta:
ca. 0,45 kg./m²

Leveransform:
5 kg och 18 kg burk
(Pall: 32 x 18 kg / 70 x 5 kg)

KEIM Soldalit®-Grob

KEIM Soldalit®-Grob är en utjämnande silikatbaserad grund- och mellanstrykningsfärg inom KEIM Soldalit®-Systemet med helt ny bindemedelssammansättning bestående av kisel och kalievattenglas. Denna bindelmedelssammansättning möjliggör målning med silikatfärg inte bara på mineralska underlag utan även på en rad organiska underlag - direkt och utan häftgrund.

Användningsområde:
KEIM Soldalit®-Grob används som grund- och mellanstrykning vid utjämning av strukturskillnader eller sprickor/krackeleringar i samband med renovering eller nymålning av organiska underlag i synnerhet silikonhartsbundna färger och puts samt mineraliska underlag. Lämpar sig inte för trä, plastiska/ elastiska skikt, vissa oljefärger, lack och lättbetong.

Nyans:
Vit och kulörer tonat mot KEIM-Palette exclusiv och KEIM Avantgarde

Bearbetning:
Pensel eller roller

Förbruk:
För en grundstrykning (ev. mellanstrykning) på slät yta:
ca. 0,25 kg/m²

Leveransform:
5 kg och 18 kg burk
(Pall: 32 x 18 kg/70 x 5 kg)

KEIM Soldalit®-ME

KEIM SOLDALIT-ME® är en specialutvecklad, silikatfasadfärg till mineraliskt blandade och organiska underlag. Den har ett tillsatt pigment med fotokatalytisk verkan, som bryter ned kväveoxider från industriförorening och motoravgaser.

Den är bruksklar direkt från färgburken, har en bra täckningsgrad, torkar snabbt och homogent. Därför är den också välegnad vid arbete vid yttersäsonger och i ostabilt väder.

Nyans

Vit, samt med få undantag, standardkulörer enligt KEIM Palette-Exclusiv och KEIM Avantgarde. Kan dock ej fås i färgkoncentrat.
 

Bearbetning:

Pensel, roller eller spruta (munstycke: 0,79 mm)

Förbruk

Två strykningar på slät yta:

ca 0,45 kg/m²

Leveransform

5 kg och 18 kg burk
(Pall: 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Soldalit®-Fixativ

KEIM Soldalit® Fixativ är en silikatbaserad produkt för grundning och förtunning med helt ny bindemedelssammansättning bestående av kiselsol och kalievattenglas.

Användningsområde:
KEIM Soldalit® -Fixativ används som förtunning för KEIM Soldalit®  och KEIM Soldalit® Grob. Vid användning av KEIM Contact-Plus med efterföljande KEIM Soldalit®- behandlingar kan KEIM Contact Plusvid behov även förtunnas med KEIM Soldalit® -Fixativ. KEIM Soldalit® -fixativ kan dessutom användas vid grundning av starkt sugande underlag eller delar av områden som t.ex. lagningar.

Nyans:
Mjölkaktig, vit

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta

Förbruk:
För grundning:
ca. 0,1 - 0,2 l/m²

Leveransform:
5 liter och 20 liter burk
(Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter)
 

Rådgivning om hållbara lösningar

HITTA DIN LOKALE KEIM-KONSULT HER
VI ÄR ALLTID TILLGÄNGLIGA MED RÅD OCH VÄGLEDNING

Komplementprodukter till systemet

KEIM Etsvätska (Fluat-10)

Förbehandlings- och rengöringsmedel för putsade ytor baserad på kiselsyra. Reagerar vid användning till ofarliga förbindelser.

Användningsområde:
För att avlägsna kalksinterskikt på nyputsade ytor och rengöring av gammal puts.

Nyans:
Ljusröd, transparent

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
På slätt underlag utomhus ca. 0,07 liter/m²
Inomhus ca. 0,05 liter/m² per behandling

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk

KEIM Contact-Plus

KEIM Contact-Plus är en silikatbaserad grundfärg med tillsatser av glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar- och former (upp till 0,5mm).

Användningsområde:
Med KEIM Contact-Plus förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till KEIM silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc.
KEIM Contact-Plus används likaså för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 0,5mm och för utjämning av strukturskillnader.

Nyans:
Vit - KEIM Contact-Plus kan brytas upp till 10 % med KEIM brytfärger

Bearbetning:
Pensel eller roller

Förbruk:
På slät, ej sugande yta ca. 0,5 kg/m²

Leveransform:
5 kg och 25 kg burk
(Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg)

KEIM Contact-Plus-Grov

KEIM Contact-Plus-Grob är en silikatbaserad grundfärg med tillsatser av glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar och former (upp till 1mm).

Användningsområde:
Med KEIM Contact-Plus-Grov förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till KEIM silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när de gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc.
KEIM Contact-Plus-Grov avänds likaså för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 1mm och för utjämning av strukturskillnader.

Nyans:
Vit - KEIM Contact-Plus-Grov kan brytas upp till 10 % med KEIM brytfärger

Bearbetning:
Pensel eller roller

Förbruk:
På slät, ej sugande yta:
ca. 0,5 kg/m²
På slät, sugande yta:
ca. 0,6 kg/m²

Leveransform:
5 kg och 25 kg burk.
(Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg)

KEIM Silangrund (Silan-Primer)

KEIM Silangrund är ett vattenavvisande silanbaserande grundmedel i alkoholupplösning (klar till bruk). Ska alltid efterföljas med målarbehandling.

Användelsesonråde:
Med KEIM Silangrund kan stark vattenbelastade eller fuktkänsliga mineraliska, porösa ytor göras vattenavvisande.

 

Kulör
Färglös

Bearbetning
Pensel, flödesförfarande

Förbruk:
ca. 0,2 - 0,3 l/m2 (på betong)
ca. 0,4 - 0,8 l/m2 (på puts)

Leveransform:
25 liter
Pall: 8 x 25 liter

mer information

SORTIMENT OCH SYSTEM FÖR FACADER

Val av fasadfärg

Se vår broschyr om fasadfärger
KEIM CONCRETAL SYSTEM

ESTETIKST BESKYDD AV BETONG

Översikt över betongsystem