KEIM PURKRISTALAT® - DEN ORIGINALA SILIKATFÄRGEN

LÅNG LIVSLÄNGD OCH OÖVERTRÄFFLIG FÄRGINTENSITET FÖR HISTORISKA OCH MODERNA FASADER

KEIM Purkristalat utvecklades 1878 av Adolf Wilhelm Keim, silikatteknikens grundare, och produkten har idag en viktig roll i beskyddelsen av våra kulturarv och arkitektur av hög kvalitet.

KEIM Purkristalats legendariska rykte understryks tack vare de otaliga objekt över flera generationer tillbaka.

Färgen har behållit sin lyster och sitt liv – fasader som åldrats med värdighet.

Produkter i KEIM Purkristalat®-systemet

KEIM Purkristalat®

KEIM Purkristalat® är rent mineraliskt fägpulver, med absolut ljusbeständiga oorganiska pigment och mineraliskt fyllnadsmedel.

Användningsområde:

KEIM Purkristalat® kan användas på mineraliskt, sugande och välbundet underlag, och speciellt på puts. Det översta putsskiktet ska vara minst 5 mm tjockt. Tunt putsskikt är ej lämpligt.

KEIM Purkristalat® lämpar sig speciellt för renovering av historiska byggnader samt för byggprojekt med särskilda krav på varaktighet och färgens visuella effekt.

Nyans:
Över 200 standard kulörer enligt KEIM Palette-exclusive

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta

Förbruk:
På slät yta: För 2 skikts målning med KEIM Purkristalat®:
ca. 0,35 kg/m² KEIM Purkristalat® färgpulver
ca. 0,40 liter/m² KEIM Fixativ

Leveransform:
5 kg och 30 kg säck

KEIM Fixativ

KEIM Fixativ används som bindemedel och förtunning för de rent silikatbaserade tvåkomponents färgsystem KEIM Purkristalat® . Med utspädd KEIM Fixativ kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande,  mineraliskt underlag samt fixera och härda poröst mineraliskt underlag.

Nyans:
Gul, klar

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta

Förbruk:
För grundning på en slät yta:
ca. 0,1 liter/m² KEIM Fixativ (plus ca 0,1 liter/m² vatten)

Leveransform:
4 liter och 24 liter burk
(Pall: 14 x 24 liter/96 x 4 liter)
 

KEIM Kristall-Felsit®

Keim Kristall-Felsit är ett silikat-baserat grundnings- och fyllnadsmedel för grundstrykning och mellanstrykning inom KEIM Purkristalat systemet. KEIM Kristall-Felsit innehåller en blandning av olika kornformer.

Användningsområde:
KEIM Kristall-Felsit tillsättes i KEIM Purkristalat vid grundstrykning eller mellanstrykning för utjämning av krackeleringar och strukturskillnader.
KEIM Kristall-Felsit kan användas som fyllnadsmedel på alla underlag som är ägnat för KEIM Purkristalat. Utomhus användas produkten uteslutande som tillsättning.
Invändigt kan KEIM Kristall-Felsit användas - som fyllnad- som grundbehandling till efterföljande mellan och slutstrykning med KEIM Granital.

Nyans:
Vit

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
På slät yta, per strykning:

Tillsättning 50 %: ca. 0,1 kg KEIM Kristall-Felsit/m²
Tillsättning 100 %: ca. 0,2 kg KEIM Kristall-Felsit/m²

Leveransform:
5 kg och 25 kg burk (KEIM Kristall-Felsit-pasta)
20 kg säck (KEIM Kristall-Felsit-Pulver)

Pall: 24 x 25 kg
        70 x   5 kg

Komplementprodukter till systemet

KEIM Fasadhandspruta

Handspruta till behandling av större ytor med Purkristalat

Leveransform
Komplett, klar för användning

KEIM Etsvätska (Fluat-10)

Förbehandlings- och rengöringsmedel för putsade ytor baserad på kiselsyra. Reagerar vid användning till ofarliga förbindelser.

Användningsområde:
För att avlägsna kalksinterskikt på nyputsade ytor och rengöring av gammal puts.

Nyans:
Ljusröd, transparent

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
På slätt underlag utomhus ca. 0,07 liter/m²
Inomhus ca. 0,05 liter/m² per behandling

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk

Mer information

Färgnyansstabilitet

En investering i färg lönar sig

Läs mer
SORTIMENT OCH SYSTEM FÖR FACADER

Val av fasadfärg

Se vår broschyr om fasadfärger