KEIM GRANITAL® - SILIKATFÄRG I EN KLASS FÖR SIG

DEN KLASSISKA MINERALISKA SILIKATFÄRGEN MED LÅNG LEVSLÄNGD

Långlivad, miljövänlig och ekonomisk.

Bindemedlet vattenglas tränger djupt in i underlaget och genom en kemisk reaktion uppstår och utlöser förbindelse mellan färg och underlag.

En strykning med KEIM Granital har i genomsnitt dubbelt så lång livslängd som en strykning med vanlig ickemineralisk färg.

Produkter i KEIM Granital®-systemet

KEIM Granital®

KEIM Granital® är en vattenavvisande, strykfärdig silikatbaserad fasadfärg med absolut ljusbeständiga, oorganiska pigment och mineraliskt fyllnadsmedel.

Användningsområde:
KEIM Granital® kan användas på alla mineraliska underlag. Lämpar sig både för renovering av äldre byggnader och inom nybyggnation.

Nyans:
Över 200 standard kulörer enligt KEIM Palette Exclusiv

Bearbetning:
Pensel, roller eller lågtrycksspruta
(munstycke: 0.79 mm)

Förbruk:
Två strykningar på en slät, ej sugande yta: Ca. 0,35 kg/m² med Ca. 0,015 liter KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ/m²

Leveransform:
5 kg och 15/25 kg burk
(Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg)

Förbehåll: vissa färgnyanser levereras ej i 15 kg
 

KEIM Granital®-Grov

KEIM Granital®-Grov är en silikatbaserad grundfärg för grundmålning av underlag med Krackeleringar och strukturskillnader. KEIM Granital®-Grov innehåller mineraliska fyllnadsmedel och kvarts.

Användningsområde:
KEIM Granital®-Grov lämpar sig för grundmålning och mellanstrykning i KEIM Granital®-Systemet.
KEIM Granital®-Grov utjämnar krackeleringar och strukturskillnader.

Nyans:
Vit och kulörer tonat mot KEIM-Palette Exclusiv

Bearbetning:
Pensel eller roller

Förbruk:

För 2 strykningar på slätt underlag  med KEIM Granital®-Grob och KEIM Granital®: ca. 0,2 kg KEIM Granital-Grob, ca. 0,02 liter KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ, ca. 0,2 kg KEIM Granital.


Leveransform:
5 kg och 25 kg burk
(Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg)

KEIM Special-Fixativ

KEIM Special-Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av modifierad, flytande kaliumsilikat till KEIM silikatfärger.

Användningsområde:
Med KEIM Special-Fixativ kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag. Används också som bindemedel och förtunning enligt våra rekommendationer.

Nyans:
Mjölkfärgad

Bearbetning:
Pensel eller lågtrycksspruta

Förbruk:
Grundning av slät yta: Ca. 0,1 - 0,2 liter/m²

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk
(Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter) 

KEIM färgkoncentrat

För brytning av  Granital, Ecosil-ME och Mycal-Top. Kan även användas som väderbeständig täckfärg i Granital®.

Observera: Förväxla inte kulörnumren med RAL-kulörer

Kulörer:
9001 – 9010 enligt KEIM-palett Exclusiv

Leveransform:
1 kg, 5 kg och 25 kg burk
Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg

KEIM Contact-Plus

KEIM Contact-Plus är en silikatbaserad grundfärg med tillsatser av glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar- och former (upp till 0,5mm).

Användningsområde:
Med KEIM Contact-Plus förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till KEIM silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc.
KEIM Contact-Plus används likaså för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 0,5mm och för utjämning av strukturskillnader.

Nyans:
Vit - KEIM Contact-Plus kan brytas upp till 10 % med KEIM brytfärger

Bearbetning:
Pensel eller roller

Förbruk:
På slät, ej sugande yta ca. 0,5 kg/m²

Leveransform:
5 kg och 25 kg burk
(Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg)

KEIM Contact-Plus-Grov

KEIM Contact-Plus-Grob är en silikatbaserad grundfärg med tillsatser av glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar och former (upp till 1mm).

Användningsområde:
Med KEIM Contact-Plus-Grov förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till KEIM silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när de gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc.
KEIM Contact-Plus-Grov avänds likaså för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 1mm och för utjämning av strukturskillnader.

Nyans:
Vit - KEIM Contact-Plus-Grov kan brytas upp till 10 % med KEIM brytfärger

Bearbetning:
Pensel eller roller

Förbruk:
På slät, ej sugande yta:
ca. 0,5 kg/m²
På slät, sugande yta:
ca. 0,6 kg/m²

Leveransform:
5 kg och 25 kg burk.
(Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg)

Rådgivning om hållbara lösningar

HITTA DIN LOKALE KEIM-KONSULT HER
VI ÄR ALLTID TILLGÄNGLIGA MED RÅD OCH VÄGLEDNING

Andra produkter från systemet samt supplerande produkter

KEIM Etsvätska (Fluat-10)

Förbehandlings- och rengöringsmedel för putsade ytor baserad på kiselsyra. Reagerar vid användning till ofarliga förbindelser.

Användningsområde:
För att avlägsna kalksinterskikt på nyputsade ytor och rengöring av gammal puts.

Nyans:
Ljusröd, transparent

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
På slätt underlag utomhus ca. 0,07 liter/m²
Inomhus ca. 0,05 liter/m² per behandling

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk

KEIM Silangrund (Silan-Primer)

KEIM Silangrund är ett vattenavvisande silanbaserande grundmedel i alkoholupplösning (klar till bruk). Ska alltid efterföljas med målarbehandling.

Användelsesonråde:
Med KEIM Silangrund kan stark vattenbelastade eller fuktkänsliga mineraliska, porösa ytor göras vattenavvisande.

 

Kulör
Färglös

Bearbetning
Pensel, flödesförfarande

Förbruk:
ca. 0,2 - 0,3 l/m2 (på betong)
ca. 0,4 - 0,8 l/m2 (på puts)

Leveransform:
25 liter
Pall: 8 x 25 liter

STS 1 special

STS 1 special-Tixotropisk, vanlig sköljning skadar ej kitt och glas. Löser oljefärger och de flesta plastbaserade betongfärger. Biologiskt nerbrytbar

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, roller, spruta

Förbruk:
ca 1 liter/ m2

Leveransform:
20 liter dunk

STS 7M

STS 7M-Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för borttagning av gammal målarfärg på mineraliska ytor som murbruk, puts, betong och tegel samt träytor där vattensköljning är svårt. Tar effektivt bort målarfärg från metallytor.

Nyans:
Färglös

Bearbetning:
Pensel, roller, spruta

Förbruk:
ca 1 liter/ m2
Leveransform:
20 liter dunk

Mer information
SORTIMENT OCH SYSTEM FÖR FACADER

Val av fasadfärg

Se vår broschyr om fasadfärger
KEIM CONCRETAL SYSTEM

ESTETIKST BESKYDD AV BETONG

Översikt över betongsystem