KEIM CONCRETAL®-W – SKYDD MOT VATTEN, KLORIDER, VÄDERPÅVERKAN

Solsilikatfärg enl EN1062
Betongskyddsfärg enl EN1504

Fördelar som övertygar:
•  Skydd mot stålkorrosion och frostskador tack vare god vattenavvisning.
•  Skydd mot kloridkorrosion på grund av kvarstannande vatten.
•  Väldigt snabb uttorkning av betongen tack vare väldigt lågt Sd (H2O)-värde
   (< 0,02 m).
•  Betongytan stärks genom att silikatbindemedlet reagerar kemiskt med underlaget.
•  Kraftigt skydd mot vittring och slitage genom att ytan stärks.
•  Absolut ljusäkta tack vare rent mineraliska pigment.
•  Minimal nedsmutsning tack vare antistatiskt och icke termoplastiskt bindemedel.
•  Originalbetongutseendet upprätthåls tack vare mineraliskt matt yta.
•  Lätt att renovera – behöver inte rivas när det är dags att renovera.

Överblick över KEIM Concretal-W System

KEIM Concretal®-W

KEIM Concretal®-W  Brukslar, silikatbaserad betongskyddsfärg.

Användningsområde:
KEIM Concretal®-W användes för skydd av utvändiga betongytor samt av indvändiga betongytor med större belastning, t ex. i parkeringshus. KEIM Concretal®-W skyddar mot vatteninträngning och nedbrytning pga. vind, väder och karbonatisering.

KEIM Concretal®-W är inte lämpligt för vågräta eller svagt lutande ytor.

Kulör
Över 200 kulörer enl. KEIM Palette-exclusiv.

Bearbetning
Pensel, roller eller airless-spruta.
(munstyckestorlek: 0.79 mm).

Förbruk:
Normalförbruk 2 behandlingar:
0,35 kg/m² KEIM Concretal®-W.
0,02 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ.

Leveransform
5 kg och 18 kg burk.

KEIM Concretal®-Fixativ

KEIM Concretal®-Fixativ är en förtunning och grund, baserad på silikatbas för betongytor.

Användningsområde:
KEIM Concretal®-Fixativ används som förtunning eller tillsatsmedel till silikatbaserad färg som används i KEIM Concretal® System.

KEIM Concretal®-Fixativ mättar sugande- samt förstärker porösa underlag.

Förtunning till:

  KEIM Concretal®-W
  KEIM Concretal®-W-Grob
  KEIM Concretal®-Lasur
  KEIM Concretal®-Black


  

Nyans:
Mjölkaktig

Bearbetning:
Pensel eller spruta

Förbruk:
Vid grundning på släta underlag ca. 0,1-0,2 liter/m²

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk

KEIM Betongtvätt (Betonschnellreiniger)

Rengöringsmedel på hexafluorkiselsyrebas för borttagning av smuts och formsläppmedelsrester på betongytor. Kan även användas på putsade underlag. Reagerar vid användning till ämne som är skadligt för byggnadsdelar.

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
Ca 0,05 liter/m2

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk
Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter

Andra produkter från systemet samt komplementprodukter till systemet

KEIM Silan-100

Hydrofoberingsmedel på silanbas utan lösningsmedel

Till produkten
KEIM Silangrund

Hydrofoberingsmedel på silanbas

Till produkten
KEIM Contact-Plus

Grundfärg med kvartskorn till renovering

Till produkten