DESIGN OCH UNDERHÅLL AV SYNLIGA BETONGYTOR

Synliga betongytor är en av de största utmaningarna inom byggnadsteknik och en viktig del av arkitekturen. Som en bärande och formgivande del av byggnaden är betongen en del av designen som bestämmer byggnadens arkitektoniska framtoning. I varje fas av byggnationen, vare sig det är direkt efter nermonteringen av gjutformarna eller först efter årtionden av väderpåverkan, är det ytbehandlingen som bestämmer karaktären. Till skillnad från system med en hög andel plast inblandat betonar de mineraliska produkterna från KEIM – från laserande till täckande – betongens karaktär. När betongen är viktig – KEIM Concretal®-Lasur.

Fördelar som övertygar:

•    Perfekt utjämning av oregelbundenheter på synliga betongytor.
•    God vattenavisande effekt vid täckande behandling.
•    Uppfyller krav enl beskyddprincipen ”beskydd mot vatten” enl DIN EN1504 kombinerat med Silan-100.
•    Mycket snabb uttorkning tack vare väldigt lågt Sd (H2O)-värde .
•    Härdar betongytan, högt vittringsskydd.
•    Ljusäkta tack vare rent mineraliska pigment.
•    Minimal nedsmutsning tack vare antistatiskt och icke termoplastiskt bindemedel.
•    Originalbetongutseendet upprätthåls genom en mineraliskt matt yta.

Produkter i KEIM Concretal®-Lasur Systemet

KEIM Concretal®-Lasur

Bruksklar silikatbaserad betongfärg som målas i tunt lager för täckande eller laserande målningsbehandling.

Användningsområde:
KEIM Concretal®-Lasur används som täckande och laserande behandling för bevaring och skydd av betongens stuktur och övriga uttrycksform, så väl inom- som utomhus.

Nyans:
Över 200 standardkulörer enligt KEIM Palette-exklusiv

Bearbetning:
Lasyrpensel, pensel, roller eller spruta

Förbruk:
Vid två täckande strykningar på släta underlag: Ca 0,25 liter/m² KEIM Concretal®-Lasur och ca. 0,04 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ. Vid två laserande strykningar: Allt efter förtunningsgrad

Leveransform:
5 liter och 15 liter burk

KEIM Concretal®-Fixativ

KEIM Concretal®-Fixativ är en förtunning och grund, baserad på silikatbas för betongytor.

Användningsområde:
KEIM Concretal®-Fixativ används som förtunning eller tillsatsmedel till silikatbaserad färg som används i KEIM Concretal® System.

KEIM Concretal®-Fixativ mättar sugande- samt förstärker porösa underlag.

Förtunning till:

  KEIM Concretal®-W
  KEIM Concretal®-W-Grob
  KEIM Concretal®-Lasur
  KEIM Concretal®-Black


  

Nyans:
Mjölkaktig

Bearbetning:
Pensel eller spruta

Förbruk:
Vid grundning på släta underlag ca. 0,1-0,2 liter/m²

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk

Andra produkter från systemet samt komplementprodukter till systemet

KEIM Betongtvätt (BETONSCHNELLREINIGER/Concretal-Cleaner)

Rengöringsmedel på hexafluorkiselsyrebas för borttagning av smuts och formsläppmedelsrester på betongytor. Kan även användas på putsade underlag. Reagerar vid användning till ämne som är skadligt för byggnadsdelar.

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
Ca 0,05 liter/m2

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk
Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter

KEIM Silan-100

Lösningsmedelsfri hydrofobering på silanbas

Till produkten
KEIM CONCRETAL®-BLACK

Intensiva svarta kulörer för betong

Till produkten
KEIM Silangrund

Hydrofoberande grundningsmedel på silanbas

Till produkten
KEIM FASADFÄRG

Färger för människor och arkitektur

Läs mer