Skydd mot koldioxid, vatten och klorid

Solsilikat-akrylfärg enl EN1062
Betongskyddsfärg enl EN1504

Fördelar som övertygar:

  • Skydd mot stålkorrosion och frostskador tack vare god vattenavvisning.
  • Skydd mot kloridkorrosion på grund av kvarstannande vatten.
  • Väldigt snabb uttorkning av betongen tack vare väldigt lågt Sd (H2O)-värde 
  • Skydd mot fortskridande karbonatisering tack vare hög CO2-täthet.
  • Kulöräkta, håller kulör, endast mineraliska pigment.
  • Låg nedsmutsning tack vare i stor utsträckning antistatiska och inte termoplastiska bindemedelskomponenter.
  • Originalbetongutseendet upprätthåls tack vare en mineraliskt matt yta.

Produkter i KEIM Concretal®-C-systemet

KEIM Concretal®-C

KEIM Concretal®-C är en solsilikatakryl, enkomponentsfärg enligt DIN EN 1062 och betongskyddsfärg enligt DIN EN 1504, med högt skydd mot stål- och kloridkorrosion samt mot frostskador. Färgen bevarar den ursprungliga betongestetiken tack vare mineralisk matt yta.

Nyans:
KEIM Palette exclusiv

Bearbetning:
Pensel, roller eller airless spruta

Förbruk:
Ca. 0.3 kg/m² för 2 behandlingar, beroende på underlag

Leveransform:
5 kg och 20 kg burk

Andra produkter från systemet samt komplementprodukter

KEIM Betongtvätt (Betonschnellreiniger)

Rengöringsmedel på hexafluorkiselsyrebas för borttagning av smuts och formsläppmedelsrester på betongytor. Kan även användas på putsade underlag. Reagerar vid användning till ämne som är skadligt för byggnadsdelar.

Bearbetning:
Pensel

Förbruk:
Ca 0,05 liter/m2

Leveransform:
5 liter och 20 liter dunk
Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter

KEIM Silan-100

Lösningsmedelsfri hydrofobering på silanbas

Till produkten
KEIM Silangrund

Hydrofoberande grundningsmedel på silanbas

Till produkten