KEIM CONCRETAL® BRUK OCH SPACKEL

För lagning av skador finns det väl beprövade system. Alla produkter är förstärkta cementbundna material, som blandas till med vatten.

överblick över produkter i KEIM Concretal®-Bruk-systemet

KEIM Concretal®-MKH

KEIM Concretal®-MKH Mineralbaserat korrosionsskydd och vidhäftning för KEIM Concretal- Betongrenoveringssystem.

Användningsområde:
För att erhålla Korrosionsskydd samt för en bättre vidhäftning mellan cementbundna underlag och KEIM Concretal®- Bruk-R vid betongreparationer och nyläggningar.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Pensel eller borste

Förbruk:
120g/lpm Ø 16 mm som korrosionsskydd (två strykningar). 1000 - 1100 g/m² som häftbrygga, beroende på grovlek och temperatur.

Som korrosionsskydd: ca 0,12 kg/m stål Ø 8 mm, som häftbrygga: ca 1,0 kg/m²

Leveransform:
5 kg och 20 kg burk 

KEIM Concretal®-Bruk-R (Concretal-MR 2.0)

KEIM Concretal®-Bruk-R, grovbruk till KEIM Concretal®- Betongrenoveringssystem.

Användningsområde:
Renoveringsbruk till större reparationer dynamisk och icke dynamisk belastade underlag.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, skyffel, putsbräda eller slipstål

Förbruk:
Förbrukningen uppgår till ca 1,8 kg/m² per mm skikttjocklek.

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 40 x 25 kg
 

KEIM Concretal®-Finspackel (Concretal-FSP 0.2)

KEIM Concretal®-Finspackel är ett finspackel för betong.

Användningsområde:
Spackling av betong - även efter betongreparationer med KEIM Concretal®-Bruk-R - på lodrätta betongytor.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin, tvångsblandare. Spackel, murslev eller slipstål

Förbruk:
Ca. 1,75 kg torr spackelmassa per m² vid 1mm skikttjocklek

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Universalbruk-S (Concretal-UM 0.5)

KEIM Concretal®-Universalbruk-S, putsbruk för reparationer av normal- och lättbetong, vid husbyggnation. Kategori: CS IV

Användningsområde:
Hydraliskt härdande bruk till renovering av ikke dynamiska byggnadskonstruktioner i betong.

Nyans:
Grå

Bearbetning:
Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, putsbräda, slipstål eller spruta

Förbruk:
Ca. 1,52 kg/m² torrbruk

Leveransform:
25 kg säck
Pall: 40 x 25 kg
 

KEIM Concretal®-Häfttillsats (SPEZIALVERGÜTUNG/Concretal-SD)

Tillsats till blandningsvattnet för Concretal-Finspackel vid svåra underlag samt till spackling för ytor  med små sprickor och porer.

Kulör:
Vit

Bearbetning:
Murslev, putsbräda, spackel eller slipstål

Förbruk:
ca 1,5 liter för 25 kg Concretal-Finspackel (pulver)

Leveransform:
5 liter dunk
Pall: 70 x 5 liter

Komplementprodukter till systemet

KEIM Betongtvätt

Rengöringsmedel för smuts och formolja

Till produkten