MINERALISKA PRODUKTER FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ÖVERBLICK ÖVER PRODUKTSORTIMENT FRÅN KEIM
Betongsystem

Mineralisk med betongkaraktär. Skydd och färgsättning.

Läs här
Träsystem

Första silikatfärgen för träytor. Unik med lång hållbarhet.

Läs här
Isolering

Till väggar inomhus. Mineralisk och effektiv.

Läs här
Puts & spackel

Estetiska strukturer och ytor med mineraliska produkter.

Läs här
Kalksystem

Kalkbundna färger, puts & spackel för inom- och utomhus.

Läs här
Naturstenssystem

Produkter för underhåll och restaurering av natursten.

Läs här
Förbehandlingar

Förbehandling av underlag. Det funktionella fundament.

Läs här
Mer information
Rådgivning om hållbara lösningar

HITTA DIN LOKALE KEIM-KONSULT HER
VI ÄR ALLTID TILLGÄNGLIGA MED RÅD OCH VÄGLEDNING