Historien om en banbrytande idé

Redan under medeltiden var silikatfärgens bindemedel, flytande kaliumsilikat, känt som begrepp. Eftersom det inte fanns några nyttiga användningsmöjligheter för bindemedlet, glömdes det emellertid bort.

Flytande kaliumsilikat, också kallat kalivattenglas, hämtades i början av 1800-talet fram ur gömmorna igen, men det var först på 1870-talet som kemisten A.W. KEIM utvecklade en användningsteknik så långt att han kunde patentera den. Därmed hade grunden lagts för en industriell utvinning och tillverkning av så kallad silikatfärg.

Kung Ludvig l

Inspirationen till silikatfärgen påstås härstamma från Kung Ludvig l av Bayern, som efter att inspirerats genom sina resor i Italien, ville ha några fresker målade hemma i Bayern, men kalkfärgen kunde inte hålla för detta. Han vände sig därför till flera vetenskapsmän som han bad utveckla en färg med kalkfärgens utseende, men skulle hålla i det hårdare klimatet. A.W. Keim fann lösningen i silikatfärgen.

Milstolpar inom silikatteknologi