Företagsfilosofi

Engagerade i begreppet hållbarhet

Företaget grundades 1878 av Adolf Wilhelm Keim som hade uppfunnit silikattekniken. Idag är vi, tack vare de hållbara problemlösningar som vi har tagit fram, den världsledande specialisten inom mineraliskt byggnadsskydd. Vi är en generalist bland specialister: Inom vårt specialområde ”mineraliskt-silikatiskt byggnadsskydd” erbjuder vi kompletta systemlösningar för fasad och interiör.

Tanken på hållbarhet präglar och styr allt vi gör i företaget. Vår övertygelse om mervärdet hos mineraliska byggnadsprodukter tar hänsyn till denna tanke. Med vårt handlande vill vi bevara och skydda bestående värden och skapa nya värden utan att begränsa kommande generationers möjligheter. 

KEIMFARBEN 1878
…hållbarhetstanken förpliktigar

„Vi vill leva,arbeta, kämpa och ta hand om våra medmänniskor och arbeta för kommande generationer så att livet på jorden blir ett bättre ställe att leva.“ 

Adolf Wilhelm KEIM
Firmans grundläggare, 1878

KEIMFARBEN i dag
…hållbarhetstanken förpliktigar 

Vi forskar om och utvecklar mineraliska produkter och system som lever upp till vårt åtagande om hållbarhet och uppfyller våra kunders krav och önskemål. 

KEIMFARBEN, sedan 1878