KEIM. UPPFINNARE AV SILIKATFÄRGEN

När kvalitet och hållbarhet går hand i hand

Företaget grundades 1878 av Adolf Wilhelm Keim, som hade uppfunnit silikattekniken. Idag är vi, tack vare de hållbara problemlösningar, som vi har tagit fram, den världsledande specialisten inom mineraliskt byggnads- skydd. Vi är en generalist bland specialister: Inom vårt specialområde ”mineraliskt-silikatiskt byggnadsskydd” erbjuder vi kompletta systemlösningar för fasad och interiör.

Tanken på hållbarhet präglar och styr allt vi gör i företa-get. Vår övertygelse om mervärdet hos mineraliska bygg- nadsprodukter tar hänsyn till denna tanke. Med vårt handlande vill vi bevara och skydda bestående värden och skapa nya värden utan att begränsa kommande generationers möjligheter.

VÅR MISSION

Kontor, försäljning och förhandlare globalt

Mer information
Färghantverket

Färger för människor och arkitektur

Gå til broschyr