ETT SUNT INNOMHUSKLIMAT

BO UTAN ALLERGIER ELLER OBEHAG

Har du allergi bör du titta mycket noga på innehållet i färgprodukter och dess eventuella allergifrämjande ingredienser.

Allergi och allergiska reaktioner stiger

Ett allt större antal människor reagerar allergiskt mot ämnen. Allergier är en sjukdomsinducerad aktivering av kroppens eget immunförsvar. Och barn är mer känsliga än vuxna. Redan mycket små koncentrationer av skadliga ämnen kan påverka ens hälsa och orsaka överkänslighet och allergier.

SILIKATFÄRG – INGA ALLERGIER ELLER OBEHAG

Vad du ska ge akt på ...

Många inomhusfärger innehåller lösningsmedel, svårflyktiga mjukgörare och konserveringsmedel. Allergiker kan reagera på vilket som helst av dessa ämnen. En ansvarsfull byggherre bör alltså ha som mål att skapa en sund boendemiljö för att om möjligt undvika att folk kommer i kontakt med allergener.

För vad ska man med snygga väggar till om de utsöndrar skadliga ämnen som belastar luften i rummet och äventyrar hälsan?

SILIKATFÄRG – INGA ALLERGIER ELLER OBEHAG

KEIMs silikatfärg innehåller inga lösningsmedel, mjukgörningsmedel eller konserveringsmedel som ex vis det potentiellt allergiframkallande ämnet MI (methylisothiazolinone).
KEIMs inomhussilikatfärger är mycket väl ägnat för miljöcertifierade byggen. KEIM är miljöcertifierade enligt ISO 14.0111, och silikatfärgerna är registrerade i det internationella miljöcertifieringssystemet DGNB.
Det är naturligtvis utarbetat EPD (Environmental Product Declaration) till alla KEIMs silikatfärger. Alla produkter i KEIMs inomhussilikatsystem är emissionstestade enl. EN 16.000.
Silikatfärgen är diffusionsöppen så att ev. fukt i underlag kan avdunsta utan att färglagret förstörs. Färgen är ej brännbar.