HÅLLBARA FÄRGER

KEIM. HÄNSYN TILL MILJÖ, EKONOMI OCH VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARHET ÄR EN PRINCIPFRÅGA

Hållbarhet är ett begrepp som det nästan gått inflation i på många områden – såväl i livet som i ekonomin. Men redan innan hållbarhet blev ett trendigt uttryck engagerade sig vår grundare, Adolf Wilhelm Keim, i ämnet. På begäran av Ludvig I av Bayern gick den hängivne hantverkaren och utvecklaren in för att undersöka möjligheterna att framställa en färg som såg ut som kalk men samtidigt var lika oförstörbar som sten – och som kunde hålla under lång tid. Därmed kom A.W. Keim att lägga grunden för utvecklingen av revolutionerande produkter.

I 140 år har idén om hållbarhet format och styrt alla aktiviteter i verksamheten, såväl på det miljömässiga, ekonomiska som sociala planet. För oss handlar hållbar byggnation och renovering om att skapa harmoni mellan människa, rum och miljö. Med våra mineraliska produkter för byggnader, bidrar vi medvetet till ett hälsosammare liv, högre livskvalitet och en bättre miljömässig framtid.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
  • Baserad på naturliga råvaror
  • Längre underhållsintervall
EKONOMISK HÅLLBARHET
  • Mycket väder- och UV-beständig färg
  • Oslagbar hållbarhet
SOCIAL HÅLLBARHET
  • Produkter för byggnation utan skadliga ämnen!
  • Färger som andas och är lämpliga för allergiker
Vorausschauend denken. Nachhaltig bauen mit KEIM.

KEIM. NÄR NATUREN OCH MILJÖEN HARMONISERAR

UTPRÄGLAT NATURLIG PROFIL

KEIMs mineralfärger har en profil som värnar miljön genom produktens totala livscykel: hela vägen från resursbesparande produktion under färgens långa hållbarhet till bortskaffning av byggnadsdelar med gammal färg. Detaljerade och relevanta miljöegenskaper för KEIMs fasadfärg och färg för inomhusbruk finns i våra miljövarudeklarationer (EPD).

LÄS MER

 

NATURE PLUS-CERTIFIERADE PRODUKTER

Tack vare KEIM-produkternas naturliga råvaror och sammansättning – utan tillsatser av lösningsmedel och mjukgörare – är skadliga emissioner och förorenande avfall inte några problem. Kvalitetsstämpeln Nature Plus, som utfärdas av oberoende erkända testinstitut, är ett bevis på kvaliteten hos våra inom- och utomhusfärger.

LÄS MER

KVALITET SOM LÖNAR SIG I LÄNGDEN

Uppemot 80 procent av en byggnads livscykelkostnader utgörs av underhåll och reparationer. Därför bör valet av material grunda sig på värde och kvalitet under byggnadens hela livslängd

LÄS MER

 

FÄRGER MED BESTÅENDE VÄRDE

Ju längre tid mellan renoveringarna, desto bättre för ekonomin. Detta gör valet av färg till en viktig faktor. På så sätt är KEIMs mineraliska färger en veritabel sparmodell. En fasadfärg ska hålla i minst 20 år! Detta är inga problem för KEIM-färger som utan problem håller dubbelt så länge. Ibland till och med upp till 100 år!

LÄS MER
 

NATURLIGT OCH HÄLSOSAMT INOMHUSKLIMAT

Vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus, vilket innebär att vi är omgivna av målarfärg nästan dygnet runt. Färger skapar stämning och atmosfär samtidigt som de förhöjer livskvaliteten. Men färgen kan också förändra den luft vi andas in och avge skadliga ämnen. KEIM-färgerna är fria från förorenande innehåll och är diffusionsöppna, vilket innebär att fukt obehindrat kan passera genom färgskiktet och släppas ut igen. KEIMs målarfärg har visat sig särskilt lämplig för känsliga individer som barn och allergiker, vilket konstaterats av flera oberoende testinstitut.

LÄS MER


FÄRGEFFEKT OCH ESTETIK

Förutom atmosfären i själva rummet bidrar utseendet på vår omgivning till hur vi mår. Färger lyfter fram en byggnads individuella prägel och inverkar på både kropp och själ. De kan vara lugnande eller stimulerande, motiverande eller inspirerande. Ytor som är målade med mineralfärger från KEIM har ett särskilt utseende som både syns och känns. Även med mycket intensiva färger blir den visuella effekten aldrig ”skrikig” utan snarare fascinerande med behaglig matt finish och djup. Rum som är målade med KEIMs mineralfärger får ett vackert djup, är lätta att andas i och ingjuter en känsla av välbehag – såväl i vardagsrummet, sovrummet som på kontoret. 

LÄS MER
 

 

FÖRNYBAR ENERGI ÄR ETT AV KEIMS FOKUSOMRÅDEN.

Vi täcker hela vår elförbrukning med grön kraft. Certifikatet ”RenewablePLUS” garanterar dels att den producerade energin kommer från förnybara energikällor, dels att alla koldioxidutsläpp som genereras under själva byggnationen, samt vid drift av vattenkraftverk, neutraliseras genom inköp av utsläppsminskningscertifikat.

 

CERTIFIERAD MILJÖLEDNING

KEIMs miljöledningssystem certifierades enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 redan 1998. Sedan dess har vi årligen genomgått revisioner. Ett sådant miljöledningssystem kräver för det första att vi uppfyller rättsliga miljökrav och för det andra att vi definierar och implementerar miljömål i verksamheten. På så sätt begränsar vi oss inte till att optimera interna processer utifrån deras miljöpåverkan, utan hjälper även våra kunder och leverantörer att åstadkomma effektiv användning av energiresurser. I Tyskland är det mest använda hållbarhetscertifikatet DNGB (the German Sustainable Building Council). Bland internationella certifieringssystem kan nämnas LEED och BREEAM. KEIM-produkter används i en lång rad certifierad byggnader världen över.

MER INFORMATION
SILIKATFÄRGENS HISTORIA

KEIMs historia, filosofi och uppdrag

Läs mer
BROSCHYR OM HÅLLBARHET

Läs mer om våra hållbara färger

Till broschyr (engelsk)