KEIM silikatfärger - den mineraliska principen

Färg är inte bara en färg

Den mineraliska lösningen – med KEIM

Det finns stora skillnader mellan olika färgtyper. Det som bestämmer egenskaperna för färgen är sammansättning av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel och tillsatser.

BINDEMEDLET GER ADHESION

Det finns två typer av bindemedel: mineraliska (=oorganiska) (till exempel kaliumsilikat, som är baserad på kvartssand) och organiska (till exempel plastdispersioner eller silikonhartsemulsioner). Skillnaden mellan dem är framför allt adhesionsprincipen: mineraliska bindemedel reagerar kemiskt med underlaget och ingår en fast förening med det, organiska bindemedel häftar fast enbart genom ”limning”. Bindemedlet ger även färgen många av dess egenskaper och avgör hur ofta en fasad behöver underhållas. Färger med mineraliska bindemedel som kaliumsilikat håller längre.

PIGMENT GER FÄRGEN SIN FÄRG

(Färg) pigmenten utgörs av ett väldigt fint, extremt färggivande pulver. Genom tillsatts av pigment får färgen sin kulör. Även för pigment finns det oorganiska (=mineraliska) och organiska typer.

Oorganiska pigment utvinns från mineraler, medan organiska till största del framställs av organiska råvaror. Mineraliska pigment är väldigt färgbeständiga och bleks inte.

FYLLNADSMEDEL OCH TILLSATSER – VIKTIGA HJÄLPMEDEL

Till fyllnadsmedel används i regel stenmjöl. Fyllnadsmedlet gör att den färdigmålade färgen får den skikttjocklek som behövs för att skydda fasaden mot väderpåverkan. Dessutom innehåller de flesta färger så kallade tillsatser. Tillsatser är hjälpämnen med vars hjälp olika egenskaper i färgen kan regleras (exempelvis vattenavvisning eller konsistens).

Vattenglas – bindemedlet i silikatfärg

Naturligt, mineraliskt och med en genialisk adhesionsprincip

Den viktigaste ingrediensen i en färg är bindemedlet och det är även det som avgör dess kvalitet. Det skapar en bindning mellan de olika ingredienserna och står för färgens adhesion i underlaget. Man skiljer på oorganiska (mineraliska) och organiska bindemedel.

OORGANISKA BINDEMEDEL

... utvinns ur mineraliska råvaror. Det mest hållbara mineraliska färgbindemedlet är kalivattenglas (= kaliumsilikat).

Anorganische Bindemittel
MINERALISKA BINDEMEDEL

Mineraliska bindemedel ingår en kemisk reaktion med underlaget. Silikattekniken bygger på principen att bindemedlet förkislas med underlaget – en kemisk process under vilken bindemedlet kalivattenglas reagerar med det mineraliska underlaget. Då uppkommer en fast, olöslig förening av färgen med färgunderlaget (puts, natursten, betong etc.). Ett tvärsnitt genom putsen visar denna förkislingsprocess med hjälp av färgat KEIM Fixativ (flytande kaliumsilikat). Denna förening är en viktig del av anledningen till den långa livslängden för KEIMS silikatfärger.

ORGANISKA BINDEMEDEL

... som konsthartsdispersioner eller silikonhartsemulsioner beror på kolvätenas kemi (oljekemi), samma princip som gäller för lim. Vidhäftningen vid underlaget beror på den fysikaliska processen limning.

Organische Bindemittel

KEIM Silikatfärger. Fördelar och användning

Basen för KEIMS färger är helt mineraliskt. Det naturliga bindemedlet ”vattenglas” är ett silikat som ingår en kemisk förening med mineraliska underlag som sten, puts och betong. Därvid uppkommer en väldigt hållbar förening som håller mycket bättre och länge än de vanliga dispersionsfärgernas rent ytliga limning.