Bo sunt utan mögel

Undvik mögelangrepp i rum


Om mögel upptäcks i en bostad är det viktigt att agera snabbt. För mögelsvampar sprider sina sporer i luften och kommer på så sätt in i andningsvägarna där de kan ge upphov till allergier och leda till svåra infektioner, framför allt hos barn och människor med nersatt immunförsvar.

Mögel – var växer det och varför?


Egentligen hör mögelsporer till vår naturliga miljö och finns nästan överallt, även inomhus. Tre faktorer behövs för att mögelsvampar ska växa: fukt, näring och rätt temperatur. Med denna grund använder mögelsporer många olika organiska material som grogrund och utvecklas sedan ofta långsamt och i det fördolda. En unken lukt och mörka fläckar på väggar, tak och möbler är varningstecken – möglet är på frammarsch.

Om mögelsvampskoncentrationen i luften överstiger ett visst värde kan det leda till svåra hälsoproblem. Då är det viktigt att vidta åtgärder!

Mögelsanering innebär alltid att även avlägsna orsaken


Förutsättningen för en framgångsrik och hållbar mögelsanering är förutom en fackmässig renovering av de angripna ytorna även bekämpning av orsakerna och reparation av skadorna. Om enbart symptomen bekämpas kommer saneringen inte att hålla länge.

GENERELLT GÄLLER:

Undvik fukt och fuktiga byggnadsdelar | Elda och vädra på rätt sätt | Åtgärda byggfel och fuktskador.

Naturlig mögelprevention med KEIM-produkt

KEIM-färger ger ingen näring åt möglet. Luftfuktigheten fastnar inte på ytan utan kan obehindrat tas upp av väggen genom färgskiktet och sedan avges igen. Därför förblir väggar som målats med KEIM-färg ”andningsaktiva” och torra även vid hög fuktbelastning. Detta är viktigt för ett sunt rumsklimat och en grundförutsättning för att undvika mögel. Det silikattypiska höga pH-värdet är dessutom mögelhämmande. Det gör att möglet inte får några förutsättningar att kunna växa – och det helt utan tillsatser av giftiga ämnen eller fungicider. Det är en stor fördel för känsliga personer som barn eller allergiker.