Färgstabilitet

Färg som inte bleknar

Fasaden är husets ansikte

Färg i kombination med arkitektur och andra materialval bidrar till att skapa husets identitet.

Under 1900-talet har färgen fått större betydelse för att dekorera fasaden jämfört med tidigare tider, där mer arbetskrävande initiativ för dekoration användes.

En investering i färg lönar sig

En färg är det billigaste och mest effektiva dekorativa elementet i en byggnad. Oavsett om det är ett privat enfamiljshus eller en större fastighet.

En bleknande färg ger dåligt intryck

Med spridningen av industriellt tillverkade olje- och plastbaserade färger under 1900-talet har förändringar i färgtoner blivit ett stort problem.

Färgen bleknar på fasaden och olika ljuseffekter framhäver stora skillnader i färgnyansen.

Det samlade intrycket blir att fasaden framstår som sliten och dåligt skick vilket påverkar såväl egendomens värde som den vardagliga glädjen med den.

VAD ÄR BETYDNING FÖR BLEKT FÄRG?

Färgnyansstabilitet är beroende av en mängd faktorer. De viktigaste är ljus, väder och luftföroreningar. Speciellt viktigt för en hållbar färg är därmed att färgpigmenten är ljusäkta (speciellt för UV-ljus), och att de är motståndskraftiga mot luftförorening (surt regn).

I sin naturliga förlängning spelar bindemedlets motstånd också en viktig roll. Att det kan hålla fast pigmenten och inte främja till smuts och påväxt.

Vanliga organiska färgpigment är billiga och tillverkas i stora mängder. Men de påverkas och bleknar av solens UV-strålning. Oorganiska mineralpigment är gjorda av naturliga råmaterial ex.vis järnoxid. Endast oorganiska mineralpigment är ljus- och UV-resistenta och behåller sin färgton i årtionden.

Aggressiv luftförorening (surt regn) kan också orsaka färgförändringar i pigment. Endast utvalda, oorganiska pigment är syrabeständiga.

FACIT: MÅLNINGSARBETEN SOM INTE FÅR BLEKNA; FÖRUTSÄTTER ANVÄNDNING AV UTVALDA MINIRALISKA PIGMENT

PIGMENTER OCH PIGMENTER ÄR TVÅ SAKER – I MATERIAL OCH HÅLLBARHET

Färgpigment är uppdelade i organiska och oorganiska pigment