FÄRGPSYKOLOGI & FÄRGPÅVERKAN

FÄRGER SOM PÅVERKAR

Må bra med färger

Lugnande eller uppiggande, motiverande och stimulerande – färger påverkar kropp och skäl, de väcker känslor och stämningar. Vare sig färgen sitter på en vägg, i hela rummet eller på fasaden – vi kommer inte undan färgernas påverkan. Färger främjar kommunikationen, gör det lättare att orientera sig, ökar produktiviteten eller bidrar till avslappning och återhämtning. Färger kan dela in byggnader och individualisera dem, integrera dem optiskt i omgivningen eller göra dem till blickfång. Färgen stödjer arkitekturen och organiserar och delar upp fasaden.

Varje färg har sin egen effekt

Liksom allt annat i naturen har även färger en funktion – de kan liva upp, vara avslappnande, främja koncentrationen eller hjälpa oss att orientera oss. Varje färg har sin egen effekt, för varje färgton har nämligen en egen våglängd och en egen energi som överförs till vår kropp och påverkar vårt tänkesätt, våra känslor och vårt handlande. Blått är till exempel svalkande och lugnande medan gult upplevs som glatt och rött värmande och uppiggande.
 

Färger förändrar ljuset och därmed atmosfären i gatubilden eller i rummet

En skuggig och trist fasad livas upp om den målas i en ljus och varm färg. Rum mot norr utan direkt solljus får en solig atmosfär om man väljer en gul färg på väggarna.
 

Färger skapar stämning

Genom väggar i olika färger i ett rum kan olika färgstämningar uppnås. Gröna toner tillsammans med gult ger en vårstämning (och samtidigt blir den subjektivt upplevda ljudkänsligheten mindre om vi omges av ljusgrön färg, medan vi uppfattar ljud som högre om färgen är röd). En solig gul eller orange färg livar upp entréområden och gör dem mer inbjudande, blått i sovrummet ger en lugn sömn medan en mild grön färg i arbetsrummet inspirerar och friskar upp.
 

Färger underlättar orientering

I bostadsområden och i gaturum kan färger upprätta optiska förbindelser, betona en byggnads individualitet och ge intressanta blickfång. Inomhus styrs och påverkas betraktarens blick med hjälp av en kraftig väggfärg. Det gör färgsättningen till ett viktigt orienteringshjälpmedel i offentliga miljöer, sjukhus eller skolor.

Färgernas temperatureffekt påverkar rummets atmosfär

Kalla färger (t.ex. blått och turkos) suggererar en sval temperatur

Färgernas rumsliga effekt

Ogynnsamma proportioner i rummet kan mildras genom rätt färgsättning. Ett långsmalt rum till exempel, kan förkortas optiskt om kortväggarna målas i kraftiga färger. Ljusa och svala väggfärger får rummet att se stort och brett ut. Kraftiga och varma väggfärger får rummet att se mindre ut. Samma sak gäller utomhus. Ett hus som är målat i intensivt varma färger (t.ex. rött) träder fram i förgrunden i gaturummet och omvänt står hus med svalare och ljusare färger (t.ex. ljusblått eller ljusgrått) tillbaka lite.

Färgernas vikteffekt

Ljusa färger verkar lätta – ett ljust innertak känns luftigt och lätt och därmed behagligt. Mörka färger verkar tunga – därför målas hussocklar oftast i mörka färger, de utgör ju den optiska basen för byggnaden.

Färger kan kännas högljudda eller tysta

En högljudd färgeffekt uppkommer genom starkt mättade färgtoner som kombineras med svart eller vitt. Tysta färgkombinationer är svagt mättade pastellfärger.

Tips om färgdesign
RÖTT

Energiskt rött bör bara användas som accent, för att det inte ska utlösa aggressioner. En röd vägg är oftast tillräckligt för att man ska känna av effekten av den röda färgen.

GULT

Gult stödjer den andliga aktiviteten. Aktiverande gult passar för matrum, arbetsrum eller kontor.

GRÖNT

Lätt lugnande, harmoniskt, stödjer läkning. Naturligt grönt är den perfekta färgen för barnens rum, väntrum eller hallen. Men om den gröna färgen innerhåller för mycket blått verkar den kall och skrikig. Konstgjorda gröna nyanser känns osunda.

BLÅTT

Lugnande blått är perfekt för wellnessområden, sovrum och vilorum.