DESIGNA MED STRUKTUR

Estetisk struktur och ytor med mineralisk puts och färg

Hållbarhet och estetik

KEIM mineralputs och spackel är hållbara och utvecklade till att skapa och forma byggnader. Det kan arbetas med såväl ytstrukturer som speciella effekter.

Designalternativen är obegränsade.

Oavsett om en slät, strukturerad eller riven puts önskas. Om ytan ska vara filtad, vattenskurad, säckskurad eller kvastad. Infärgad eller med olika kornstorlekar. Dekorationsalternativen är mycket stora.

Efter många års minimalism med slätputs har de grovstrukturerade putsytsbehandlade med roller, spackel, pensel eller kvast fått en renässans.
För att uppnå resultatet kräver dessa kreativa behandlingstekniker en stor expertis och bra hantverk i utförandet.

Eksempel på dekorationsmöjligheter

STÄNK ELLER RIVPUTS
GROV ELLER RIVPUTS

Den färska putsen rivs ner till kornstorlek med en rivbräda – det ger den typiska strukturen. → Mineralisk puts från KEIM ger de bästa bearbetningsegenskaperna.

Slag mned murske
SLAGSTRUKTUR

Putsbrädan trycks in med långsidan i den färska, ännu fuktiga putsen och en liten yta dras av med lätt tryck. Det ger en individuell yta som varierar något beroende på hantverkarens ”handstil”.

Kostestruktur
KVASTSTRUKTUR

Den ännu fuktiga putsen struktureras med en kvast eller en borste. Man kan skapa vågräta eller lodrätta strukturer.

Mønster- og modelleringsteknik
MODELLERINGSTEKNIK

Med den här tekniken modelleras putsen i fuktigt tillstånd. För det används ofta speciella putsbrädor. Även en bräda kan användas för modelleringen. Den här tekniken kräver stor hantverksskicklighet när den används över större ytor.