DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY

Nedan informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter avser all data som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

 

KONTAKTFORMULÄR

Vid kontakt med oss per e-post eller via kontaktformulär lagras den information du lämnar till oss (namn, e-postadress, postnummer och adress samt evt. telefonnummer) hos oss för att vi ska kunna svara på ditt meddelande. Uppgifter som lämnas till oss i samband med kontakt raderas när de inte längre behövs. I annat fall begränsar vi behandlingen av dem om vi enligt lag är ålagda att lagra dem.

 

ELEKTRONISKA ANSÖKNNGAR

Ändamål
vi använder endast dina personuppgifter för att hantera din online-ansökan. Om du samtycker till det kommer vi även att använda din ansökan i framtida rekryteringsprocesser.

Rättslig grund
inom ramen för din online-ansökan behandlar vi dina personuppgifter för genomförande av åtgärder före avtalsingående baserat på art. 6 (1), b) baserat på art. 88 (1) i GDPR baserat på § 26 (1) p. 1 i GDPR. Om du samtycker till att dina uppgifter lagras längre för att kunna användas i samband med framtida rekryteringsprocesser är den rättsliga grunden för detta art. 6 (1) a) i GDPR. Vid behandling av ansökningsuppgifter i samband med rättsliga tvister baserar vi detta på den rättsliga grunden i art. 6 (1) f) i GDPR.

Mottagare
Dina personuppgifter vidarebefordras till de avdelningar (HR-avdelningen och aktuell avdelning) som ansvarar för ansökan i fråga. Dina ansökningshandlingar kan eventuellt även vidarebefordras till andra avdelningar om vi anser att din profil lämpar sig för någon annan intern befattning. Dina ansökningshandlingar kommer under inga omständigheter att skickas vidare till andra företag eller tredje parter. Dataöverföring till länder utanför EU Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land.

Lagringstid
När ansökningsprocessen är avslutad raderar vi alla uppgifter i din online-ansökan efter 6 månader om din ansökan inte lett till någon anställning. Detta gäller emellertid inte om rättsliga krav hindrar oss från att radera uppgifterna. Om du har samtyckt till att dina uppgifter lagras längre för framtida urvalsprocesser kommer vi ändå att radera uppgifterna i din ansökan inom senast 3 år. Om ansökningsprocessen lett till anställning överförs uppgifterna i din ansökan till personalarkivet med beaktande av vad vi får behålla enligt lag.

Skyldighet att lämna personuppgifter
Det finns ingen rättslig eller avtalsenlig skyldighet att lämna ut personuppgifter till oss. Observera att uppgifter som inte är av relevans för ansökningsprocessen inte kommer att beaktas.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

Användardata för webbserver
Om du bara använder webbplatsen för att söka information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt skickar information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund är här art. 6 (1) f) i GDPR. Vårt berättigade intresse för ovan angivna ändamål för datainsamling):

  • IP-adress Datum och klockslag för förfrågan
  • Tidszonsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innehållet i begäran (specifik sida)
  • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • Överförd datamängd per tillfälle Webbplats som begäran kommer från
  • Webbläsarprogram Operativsystem och gränssnitt
  • Språk och version för webbläsarprogramvara

IP-anonymisering
iP-adresserna lagras i anonymiserad form. Det innebär att de tre sista siffrorna tas bort, dvs. 127.0.0.1 blir 127.0.0.*. IPv6-adresser anonymiseras på samma sätt. De anonymiserade IP-adresserna lagras i 60 dagar. IP-adresserna anonymiseras efter en (1) dag. Användardata från webbserver raderas efter 7 dagar.

Tekniskt nödvändiga cookies
För att säkerställa en bekväm och säker användning av vår webbplats använder vi tekniskt nödvändiga cookies. Dessa cookies raderas efter besöket eller lagras längre tid. Nekade cookies lagras i 50 år. Tekniskt nödvändiga cookies lagrar inga personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av tekniskt nödvändiga uppgifter är art. 6 (1) f) i GDPR. Vårt berättigade intresse som webbplatsoperatör framgår av ovan angivna ändamål.

Webbplatsanalys med etracker
Vi använder tjänster från etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) för att analysera användardata. Användardata gör det möjligt att generera statistik för webbplatsen och våra marknadsaktiviteter på webben. Inga cookies används för denna webbanalys. Personuppgifter som genereras med etracker behandlas och lagras på uppdrag av webbplatsoperatör, uteslutande i Tyskland, och omfattas således av tyska och europeiska dataskyddslagar och -standarder. etracker har därför av oberoende part testats, certifierats samt godkänts för dataskyddsmärkningen ePrivacyseal. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6, (1) f) (legitimt intresse). Vårt legitima intresse är att optimera vårt online-erbjudande och vår webbplats. Eftersom våra besökares integritet är viktig för oss kommer de uppgifter som skulle kunna identifiera en individ, såsom IP-adress, enhets-ID eller lösenord att anonymiseras eller pseudonymiseras så snart som möjligt. Annan användning, sammanslagning med andra uppgifter eller överföring till tredje part sker inte. Du kan när som helst invända mot den databehandling som beskrivs ovan utan negativa konsekvenser. Stäng av etracker här: Disable eTracker tracking here

Google reCaptcha
Vi använder Google-tjänsten reCaptcha-på registreringssidan för vårt nyhetsbrev för att fastställa om det är en människa eller en dator som gör en inmatning i våra kontakt- eller nyhetsbrevsformulär. Google kontrollerar om du är en människa eller en dator med hjälp av följande data: Ip-adress för den slututrustning som används, webbsidan du besöker hos oss och på vilken reCaptcha finns, datum och varaktighet för besöket, registreringsdata för webbläsare och drivrutinssystem, Google-konto när du är inloggad via Google, musrörelser på reCaptcha-ytor samt uppgifter om hur du ska identifiera bilder.

Cloudflare
Webbplatsen använder Content Delivery Network från Cloudflare, Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA eller deras EU-representant Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda. Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa (Cloudflare). Content Delivery Network (CDN) från Cloudflare är en geografiskt distribuerad grupp servrar för snabb leverans av internetinnehåll såsom HTML-sidor, JavaScript-filer, stylesheets och bilder. Cloudflare används för att förbättra användarupplevelsen genom kortare laddningstider, avlastning av våra webbservrar vid toppbelastning samt skydd av våra webbservrar mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) för avbrottsfri leverans av våra webbtjänster. För att kunna tillhandahålla tjänster använder Cloudflare tekniskt nödvändiga cookies för att maximera nätverksresurser, hantera trafik och skydda webbplatser från skadlig trafik. Cloudflare behandlar på uppdrag av oss personuppgifter för särskilda ändamål. Uppgifterna raderas senast efter att uppdraget har slutförts. Mer information om databehandling via Cloudflare finns på www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ und www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/. Databehandlingen i USA bygger på standardavtalsklausuler, som också kan ses på www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/ 6 (1) f) i GDPR. Den rättsliga grunden för användningen av Cloudflare är art. 6 (1) f) Allmän dataskyddsförordning. Vårt berättigade intresse ligger i vårt ansvar som webbplatsoperatör och är resultatet av ovan nämnda ändamål.

Sociala mediekanaler
I vårt online-erbjudande hittar du länkar till sociala nätverk som Facebook, Google+, karriärnätverken Xing (DACH-regionen – Tyskland, Österrike, Schweiz) och LinkedIN (globalt) samt videoportalen YouTube. Länkarna känns igen via leverantörernas logotyper. När man klickar på länkarna öppnas motsvarande sociala mediesidor som inte omfattas av denna dataskyddspolicy. Se respektive leverantörs dataskyddspolicy för närmare information om de villkor som gäller för dem; klicka på länkarna nedan:
Facebook/Instagram: www.facebook.com/policy.php
Google+ / YouTube: policies.google.com/privacy
Xing: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de Youtube-videor

På vår webbplats visas YouTube-videor i ”utökat dataskyddsläge”. När du tittar på en sådan video använder YouTube cookies för att samla in information om ditt besök på webbplatsen. Medan du tittar på videon upprättas dessutom kontakt med ”Googles DoubleClick”, vilket kan utlösa ytterligare överföring och behandling av data. Du kan undvika detta genom att inte starta videorna. Mer information om dataskydd på YouTube och Google finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

RÄTT TILL INFORMATION

Du har alltid rätt till att utan kostnad erhålla information om dina lagrade uppgifter samt att korrigera fel. Du har också rätt till att få raderat eller få anonymiserad data om dig, med mindre vi har lagmässiga förpliktelser eller annan legitim orsak till det motsatta.

 

KONTAKT

Vid frågor rörande insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter eller information om, korrigering, blockering eller radering av uppgifter, samt återkallande av medgivande, ber vid dig kontakta:

KEIM SCANDINAVIA  A/S, Filial Sverige
Guldalderen 6
DK-2640 Hedehusene
Tel.: 0771-74 23 40
E-post: 
kundservice@keim.se